ICT-team OLVI

ICT-team OLVI

OLVI zit op de digitale trein, vanaf volgend schooljaar krijgen al onze leerlingen een persoonlijke laptop ter beschikking. De motoren achter deze grote stap zijn Stef Wouters en Michaël Mans.

Op elke campus is een laptopbalie voorzien waar 2 secretariaatsmedewerkers steeds paraat staan. Sabine Flies en Tom Swinnen voor de laptopbalie in de Bassinstraat, voor de Gasstraat kunnen we rekenen op Petra Steenhuyse en Kimberly Vloemans, in de eerste graad zijn het Cris de Bleser en Wannes van Havere. Deze mensen worden ondersteund door Anne Nuyts en zorgen voor een adequate dienstverlening en controleren de staat van de uitgeleende toestellen op regelmatige basis. Waar mogelijk lost het team de problemen op of schakelt het de hulp in van de leverancier, de firma SignPost.

Omdat vanaf volgend jaar ook de leerkrachten hun eigen laptop zullen gebruiken in de klaslokalen, werd Stef Wouters gevraagd om te zorgen voor een sterker internet op school. Zo zullen de klaslaptops stilaan verdwijnen en connecteert de leerkracht zijn laptop rechtstreeks met de klasbeamer. Onze ICT-expert staat echt dagelijks paraat om onze informatica problemen te verhelpen. Op deze manier zijn onze leerkrachten en leerlingen mee met de grote digisprong.

C.S.