Inschrijvingen

Home / Inschrijvingen

Inschrijven voor schooljaar 2020-2021:

Na telefonische afspraak kan u uw zoon/ dochter inschrijven voor het huidige schooljaar 03 880 26 70 of via mail: info.eerstegraad@olviboom.be

Wat brengt u mee naar de inschrijving?

Een kopie van:

  • Identiteitskaart
  • Schoolrapport vorig schooljaar + vorig(e) trimester(s)
  • Getuigschrift of attest lager onderwijs
  • BaSO-fiche

Inschrijven voor schooljaar 2021-2022

In tegenstelling tot sommige andere scholen werken we op OLVI NIET met een aanmeldingssysteem. Hoe u op OLVI kan inschrijven kan u hieronder lezen.
Nieuwe eerstejaars:
Inschrijving?
  • Vanaf 1 juli 2021 tot en met maandag 30 augustus 2021 kan u zich digitaal registreren voor een inschrijvingsafspraak. https://www.olvimiddenschool.be/online/aanmelding of na telefonische afspraak op 03 880 26 70.
  • openingsuren OLVI-eerste graad tijdens de zomervakantie:
JULI

AUGUSTUS

donderdag 01/07 13.00 u. – 20.00 u. maandag 23/08 09.00 u. – 17.00 u.
vrijdag 02/07 09.00 u. – 13.00 u. dinsdag 24/08 09.00 u. – 13.00 u.
maandag 05/07 09.00 u. – 13.00 u. woensdag 25/08 09.00 u. – 13.00 u.
dinsdag 06/07 09.00 u. – 13.00 u. donderdag 26/08 13.00 u. – 20.00 u.
woensdag 07/07 School gesloten vrijdag 27/08 13.00 u. – 17.00 u.
  maandag 30/08 09.00 u. – 13.00 u.
  dinsdag 31/08 School gesloten
Nieuwe tweedejaars:
  • Vanaf 19 april 2021. Na telefonische afspraak via 03 880 26 70.
Inschrijvingen voor de hogere jaren:


Inschrijvingen gebeuren steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van de ouder(s). De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.