Achter de blauwe deur kan je steeds terecht voor zowel leer- als leerlingbegeleiding. Wij bieden informatie, hulp en begeleiding aan leerkrachten, ouders en vooral leerlingen. Onze dienstverlening is kosteloos. Wij garanderen discretie.

► SCHOOLLOOPBAAN – LEREN KIEZEN

Keuzebegeleiding, informatie over studiemogelijkheden in secundair en hoger onderwijs, tewerkstelling …

► LEREN EN STUDEREN – LEREN LEREN

Aanpak schoolwerk, studiemethode, leerproblemen

► PSYCHISCH EN SOCIAAL FUNCTIONEREN – LEREN LEVEN

Problemen met jezelf, met anderen …

► PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG

Gezonde leefstijl …

WIE

► CAMPUS GASSTRAAT

interne leerlingbegeleiders

 • Charlotte Seaux
 • Nick De Voecht

► CAMPUS BASSINSTRAAT

interne leerlingbegeleiders

 • leerlingensecretariaat
 • Katelijne Vlassak
 • Lien De Troetsel
 • Soraya Paenen

► CLB:

 • Fatma Ibrahimi
 • Camille Vervoort

►CAMPUS GASSTRAAT -> LOKAAL GB101 DE BLAUWE DEUR

►CAMPUS BASSINSTRAAT -> LOKAAL BI214 DE BLAUWE DEUR

Voor leerlingen

 • via een leerkracht
 • via een secretariaatsmedewerker
 • ons aanspreken op de speelplaats, in de gang …
 • via mail / Smarstschoolbericht
 • je kan ook aankloppen aan lokaal GB101 / lokaal BI214 (de blauwe deur)
 • via het schuifje aan secretariaat 2 (campus Bassinstraat)

Voor ouders

►CLB-medewerkers:

via de school of rechtstreeks

tel.: 03 886 76 04

e-mail:

► interne leerlingbegeleiders (leerkrachten):

via de school of rechtstreeks tel.: 03 880 27 55 [G] of  03 880 27 35 [B]

e-mail: