Klik op het boek om het schoolreglement te openen.

  • Het schoolreglement is een belangrijk officieel document.
  • Het bevat het opvoedingsproject van de school.
  • Het geeft weer hoe de school met orde, samenleven en tucht omgaat (orde- en tuchtreglement).
  • Het legt ook uit hoe de school de studie en het werk van haar leerlingen beoordeelt (studiereglement).