Belangrijke data schooljaar 2023 – 2024

01/09 – eerste schooldag

15/09 – infomoment voor alle ouders

09/10 – Boom jaarmarkt: vrijaf

27/10 – rapport 1

28/10 t.e.m. 05/11 – herfstvakantie

11/11 – wapenstilstand

21/12 – oudercontact met titularissen

22/12 – rapport 2

23/12 t.e.m. 07/01 – kerstvakantie

09/01 – oudercontact vakleerkrachten

02/02 – OLVI Quiz

09/02 – rapport 3

10/02 t.e.m. 18/02 – krokusvakantie

01/03 meet en greet en praatcafé

09/03 – opendeurdag + infobeurs naar 3

11/03 – pedagogische studiedag: leerlingen thuis (namiddag)

01/04 t.e.m. 14/04 – paasvakantie 

15/4 klassenraden: leerlingen thuis

19/04 – rapport 4

25/04 – oudercontact studiekeuze 4 naar 5

25/04 – oudercontact op uitnodiging door titularisteam

09/05 – O.H. Hemelvaart

10/05 – brugdag

20/05 – Pinkstermaandag

26/06 – proclamatie

27/06 – rapport 5 + oudercontact