Belangrijke data schooljaar 2021 – 2022

01/09 – eerste schooldag

24/09 – infomoment voor alle ouders

11/10 – Pedagogische studiedag (Boom jaarmarkt): vrijaf

29/10 – rapport 1

30/10 t.e.m. 07/11 – herfstvakantie

11/11 – wapenstilstand

12/11 – facultatieve verlofdag

03/12 – rapport 2

24/12 – rapport 3 / oudercontact met tirularissen

25/12 t.e.m. 09/01 – kerstvakantie

11/01 – oudercontact vakleerkrachten

12/02 – rapport 4

26/02 t.e.m. 06/03 – krokusvakantie

12/03 – opendeurdag

02/04 t.e.m. 18/04 – paasvakantie + paasmaandag

22/04 – rapport 5

05/05 – oudercontact

05/05 – oudercontact

26/05 – O.H. Hemelvaart

27/05 – brugdag

03/06 – rapport 6

06/06 – Pinkstermaandag

30/06 – rapport 7 + oudercontact