Je hebt een gezonde interesse in de actualiteit en de maatschappij.
Je wordt aangetrokken door de commerciële wereld en het bedrijfsleven wekt je nieuwsgierigheid.
Je hebt zin om te ondernemen.
Je hebt logisch inzicht en ook wel aanleg voor moderne vreemde talen.
Je kan en wil nauwkeurig en ordelijk werken.
Je bent enthousiast, vriendelijk en vlot in de omgang.
Dan is dit iets voor jou!

Vernieuwd aanbod door onderwijsvernieuwing!

2DE GRAAD

oefen en verfijn

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met een uitgebreid pakket economie. Je verwerft inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Dit gebeurt vanuit een concrete maatschappelijke context.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Economie en wiskunde

 

Wat mag ik verwachten?
Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op specifieke studies na het secundair onderwijs. Je kan ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten en maken leerlingen kennis met
de logistieke flow en verschillende transportmodi.

Wat is mijn hoofdvak?
Bedrijfseconomie

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een praktische studierichting die je voorbereidt om na het secundair onderwijs meteen over te stappen naar de arbeidsmarkt. Je ontwikkelt competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. De werking van een onderneming wordt onder de loep genomen. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn essentieel om professioneel te kunnen communiceren met klanten en bezoekers. Er wordt in deze richting ook sterk ingezet op digitale competenties in het kader van de goederen-, documenten- en informatiestroom.

Wat is mijn hoofdvak?
Organisatie en logistiek.

Deze leerlingen behalen na het 6de jaar een diploma secundair. Vervolgens kunnen ze op onze school een 7de specialisatiejaar volgen binnen hetzelfde domein alvorens ze doorstromen naar de arbeidsmarkt.

3DE GRAAD

verdiep en beheers

5de en 6de jaar

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere economische studies na het secundair onderwijs. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met een uitgebreid pakket economie. Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om
economische problemen op te lossen.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Bedrijfswetenschappen en wiskunde

Wat mag ik verwachten?
Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op een professionele bachelor in het studiegebied economie. Je kan ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan. Deze richting biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer. Je wordt gevormd in het ondersteunen van HR-activiteiten met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekeningen.

Wat is mijn hoofdvak?
Bedrijfsorganisatie

Wat mag ik verwachten?

Je komt terecht in een praktische studierichting die je voorbereidt om na het zesde jaar meteen over te stappen naar de arbeidsmarkt. Je kan ook overstappen naar een graduaatsopleiding of Se-n-Se (secundair na secundair) om jouw beroepscompetenties verder te verdiepen.
Je verkrijgt inzicht in de werking van ondernemingen en je ontwikkelt competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Je verwerft digitale competenties in het kader van het bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Wat is mijn hoofdvak?
Onthaal, organanisatie en sales.

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een praktische studierichting die je voorbereidt om na het zesde jaar meteen over te stappen naar de arbeidsmarkt. Je kan ook overstappen naar een graduaatsopleiding of Se-n-Se (secundair na secundair) om jouw beroepscompetenties verder te verdiepen.

Logistiek biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het uitvoeren van diverse magazijnactiviteiten van ontvangst tot verzending van goederen. Hiertoe leer je een gemotoriseerd intern transportmiddel besturen. Je verwerft digitale competenties in het kader van het bedrijfsgerichte component vermits de goederen- en documentenstroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Wat is mijn hoofdvak?
Logistiek

 

7de jaar

(Deze studierichting verdwijnt na 2024-2025. Wordt wellicht vervangen door een gelijkwaardig alternatief.)

Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van het secundair beroepsonderwijs. Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg
je nog het zevende specialisatiejaar retailmanagement en visual merchandising. Hierin staat ondernemen centraal in functie van een eigen zaak of een meer verantwoordelijke functie in de retailsector