Je hebt een gezonde interesse in de actualiteit en de maatschappij.
Je wordt aangetrokken door de commerciële wereld en het bedrijfsleven wekt je nieuwsgierigheid.
Je hebt zin om te ondernemen.
Je hebt logisch inzicht en ook wel aanleg voor moderne vreemde talen.
Je kan en wil nauwkeurig en ordelijk werken.
Je bent enthousiast, vriendelijk en vlot in de omgang.
Dan is dit iets voor jou!

Vernieuwd aanbod door onderwijsvernieuwing!

2DE GRAAD

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. De leerinhouden zijn erop gericht om leerlingen vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in
de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden

Bedrijf en organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten en maken leerlingen kennis met de logistieke flow en verschillende transportmodi.

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

3DE GRAAD

5de jaar

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige
concepten om economische problemen op te lossen.

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer. Ze vormt leerlingen in het ondersteunen van HR-activiteiten met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekeningen.

Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het uitvoeren van diverse magazijnactiviteiten van ontvangst tot verzending van goederen. Hiertoe leren de leerlingen een gemotoriseerd intern transportmiddel besturen. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen- en documentenstroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

 

(*) Deze richting is aangevraagd.

6de en 7de jaar

ECONOMIE – met moderne talen

In de studierichting ‘economie’ staat het economische leven centraal en leer je kritisch na te denken over economische verschijnselen die je om
je heen opmerkt. Waar je in de tweede graad vooral inzicht verwerft in de wereld waarin je leeft, krijgt de leerstof in de derde graad een meer
analytisch karakter wat moet leiden tot inzicht in actuele economische problemen op wereldvlak.
Bedrijfsbezoeken zorgen ervoor dat de leerinhouden in een reële context geplaatst worden. Om je economische kennis nog te verbreden, neem je in het zesde jaar deel aan een bedrijfsspel.
De onderzoekscompetenties staan centraal. Je leert informatie lezen, interpreteren, verwerken en presenteren. Tijdens groepswerken train je je
sociale vaardigheden en leer je probleemoplossend te denken. Dit zal je in je latere studie uitstekend van pas komen.
Moderne vreemde talen zijn uiteraard belangrijk in het bedrijfsleven. In het vijfde jaar heb je de mogelijkheid om voor een seminarie moderne
vreemde talen te kiezen.

De studierichting ‘ondernemen’ bereidt je voor op een verdere studie in het studiegebied ‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’ of op een job in het bedrijfsleven. In de tweede graad ligt de focus op een basiskennis boekhouden, aangevuld met wiskunde en informatica (IT) of
moderne vreemde talen (communicatie).

Na de studierichting ondernemen en IT kan je in de derde graad kiezen tussen marketing en ondernemen en accountancy en IT. In
beide studierichtingen ligt de klemtoon op bedrijfseconomie en een praktische talenkennis van Frans, Engels en Duits (enkel in marketing en
ondernemen). Talenkennis is immers noodzakelijk in de handelswereld.

Bij bedrijfseconomie worden gelijkaardige onderwerpen behandeld, bij marketing en ondernemen gaat de aandacht naar het commerciële
aspect, bij accountancy en IT ligt de klemtoon op boekhouden.
Bij marketing en ondernemen is informatica een onderdeel van het vak bedrijfseconomie en leer je professionele informaticapakketten efficiënt te gebruiken.

In accountancy en IT gaat veel aandacht naar toegepaste informatica, waarbij je leert programmeren om bedrijfs-administratieve
problemen op te lossen.

In het laatste jaar neem je deel aan een bedrijfsspel dat ook de basis zal vormen voor je geïntegreerde proef.Na o.a. ondernemen en communicatie in de tweede graad volgt office management en communicatie in de derde graad. Deze studierichting
focust op recht, offi ce management en zakelijke communicatie in 4 talen. Je bestudeert het bedrijfsleven – na een algemene kennismaking– vnl. als rechterhand van de CEO of de manager. Alle ondersteunende aspecten (zakenreis, vergadering, agenda, onthaal, event, enz.) worden
zowel theoretisch als praktisch benaderd. Je wordt werknemer van het spilbedrijf OLVI Systems en bereidt je met de nieuwste buroticasoftware en applicaties voor op het assistantberoep van morgen.

In het zesde jaar loop je 2 weken stage. Tegelijk werk je aan een stagerapport en een geïntegreerde proef over het stagebedrijf.

De studierichting ‘ondernemen’ bereidt je voor op een verdere studie in het studiegebied ‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’ of op een job in het bedrijfsleven. In de tweede graad ligt de focus op een basiskennis boekhouden, aangevuld met wiskunde en informatica (IT) of
moderne vreemde talen (communicatie).

Na de studierichting ondernemen en IT kan je in de derde graad kiezen tussen marketing en ondernemen en accountancy en IT. In
beide studierichtingen ligt de klemtoon op bedrijfseconomie en een praktische talenkennis van Frans, Engels en Duits (enkel in marketing en
ondernemen). Talenkennis is immers noodzakelijk in de handelswereld.

Bij bedrijfseconomie worden gelijkaardige onderwerpen behandeld, bij marketing en ondernemen gaat de aandacht naar het commerciële
aspect, bij accountancy en IT ligt de klemtoon op boekhouden.
Bij marketing en ondernemen is informatica een onderdeel van het vak bedrijfseconomie en leer je professionele informaticapakketten efficiënt te gebruiken.

In accountancy en IT gaat veel aandacht naar toegepaste informatica, waarbij je leert programmeren om bedrijfs-administratieve
problemen op te lossen.

In het laatste jaar neem je deel aan een bedrijfsspel dat ook de basis zal vormen voor je geïntegreerde proef.Na o.a. ondernemen en communicatie in de tweede graad volgt office management en communicatie in de derde graad. Deze studierichting
focust op recht, offi ce management en zakelijke communicatie in 4 talen. Je bestudeert het bedrijfsleven – na een algemene kennismaking– vnl. als rechterhand van de CEO of de manager. Alle ondersteunende aspecten (zakenreis, vergadering, agenda, onthaal, event, enz.) worden
zowel theoretisch als praktisch benaderd. Je wordt werknemer van het spilbedrijf OLVI Systems en bereidt je met de nieuwste buroticasoftware en applicaties voor op het assistantberoep van morgen.

In het zesde jaar loop je 2 weken stage. Tegelijk werk je aan een stagerapport en een geïntegreerde proef over het stagebedrijf.

De studierichting ‘ondernemen’ bereidt je voor op een verdere studie in het studiegebied ‘handelswetenschappen en bedrijfskunde’ of op een job in het bedrijfsleven. In de tweede graad ligt de focus op een basiskennis boekhouden, aangevuld met wiskunde en informatica (IT) of
moderne vreemde talen (communicatie).

Na de studierichting ondernemen en IT kan je in de derde graad kiezen tussen marketing en ondernemen en accountancy en IT. In
beide studierichtingen ligt de klemtoon op bedrijfseconomie en een praktische talenkennis van Frans, Engels en Duits (enkel in marketing en
ondernemen). Talenkennis is immers noodzakelijk in de handelswereld.

Bij bedrijfseconomie worden gelijkaardige onderwerpen behandeld, bij marketing en ondernemen gaat de aandacht naar het commerciële
aspect, bij accountancy en IT ligt de klemtoon op boekhouden.
Bij marketing en ondernemen is informatica een onderdeel van het vak bedrijfseconomie en leer je professionele informaticapakketten efficiënt te gebruiken.

In accountancy en IT gaat veel aandacht naar toegepaste informatica, waarbij je leert programmeren om bedrijfs-administratieve
problemen op te lossen.

In het laatste jaar neem je deel aan een bedrijfsspel dat ook de basis zal vormen voor je geïntegreerde proef.Na o.a. ondernemen en communicatie in de tweede graad volgt office management en communicatie in de derde graad. Deze studierichting
focust op recht, offi ce management en zakelijke communicatie in 4 talen. Je bestudeert het bedrijfsleven – na een algemene kennismaking– vnl. als rechterhand van de CEO of de manager. Alle ondersteunende aspecten (zakenreis, vergadering, agenda, onthaal, event, enz.) worden
zowel theoretisch als praktisch benaderd. Je wordt werknemer van het spilbedrijf OLVI Systems en bereidt je met de nieuwste buroticasoftware en applicaties voor op het assistantberoep van morgen.

In het zesde jaar loop je 2 weken stage. Tegelijk werk je aan een stagerapport en een geïntegreerde proef over het stagebedrijf.

In de studierichting ‘office en retail’ word je grondig voorbereid op een job in de verkoopwereld. Alle vakken worden gegeven in functie van je latere beroep. De studie ‘office en retail’ is een troef op de arbeidsmarkt.

Na de tweede graad ga je verder in de studierichting retail assistent: het is een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming met stages. Je leert de taken van een retailmedewerker op praktijkgerichte wijze in de verkoopklas maar ook op de werkvloer.

Kies je voor de richting retail assistent – logistiek dan word je voorbereid op een job bij een groothandel. De nadruk ligt tijdens de lessen “logistiek” op efficiënt en correct ontvangen en opslaan van goederen.

Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van het secundair beroepsonderwijs. Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg
je nog het zevende specialisatiejaar retailmanagement en visual merchandising. Hierin staat ondernemen centraal in functie van een eigen zaak of een meer verantwoordelijke functie in de retailsector

In de studierichting ‘office en retail’ word je grondig voorbereid op een job in de verkoopwereld. Alle vakken worden gegeven in functie van je latere beroep. De studie ‘office en retail’ is een troef op de arbeidsmarkt.

Na de tweede graad ga je verder in de studierichting retail assistent: het is een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming met stages. Je leert de taken van een retailmedewerker op praktijkgerichte wijze in de verkoopklas maar ook op de werkvloer.

Ga je voor de richting retail assistent – visual merchandising dan word je voorbereid op een job als winkelbediende. Tijdens de lessen leer
je zelfstandig een winkelpresentatie ontwerpen.
In deze studierichting wordt ook de nadruk gelegd op IT en talige vorming: de focus ligt op luisteren en spreken in het Nederlands, Frans en het Engels.
Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van het secundair beroepsonderwijs. Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg
je nog het zevende specialisatiejaar retailmanagement en visual merchandising. Hierin staat ondernemen centraal in functie van een eigen zaak of een meer verantwoordelijke functie in de retailsector

Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van het secundair beroepsonderwijs. Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg
je nog het zevende specialisatiejaar retailmanagement en visual merchandising. Hierin staat ondernemen centraal in functie van een eigen zaak of een meer verantwoordelijke functie in de retailsector