Je hebt interesse in de sociale aspecten van de mens en de manier waarop
menselijke relaties werken.
Je wil kritisch leren kijken naar je plaats binnen onze maatschappij en groeien als
persoon.
Je wil een gezonde levensstijl ontwikkelen en je bent graag creatief bezig.
Later wil je werken met mensen: kinderen, jongeren of ouderen.
Dan is dit iets voor jou!

Vernieuwd aanbod door onderwijsvernieuwing!

2DE GRAAD

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving en de mens. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leren leerlingen vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Zorg en welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er ligt veel nadruk op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorgdraagt voor zichzelf. De leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

3DE GRAAD

5de jaar

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving,  politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieën

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dat alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

Basiszorg en ondersteuning is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit en richt zich op leerlingen die willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep. Leerlingen verwerven huishoudelijke en logistieke competenties maar krijgen ook al een basis van vaardigheden die in verschillende zorg- en welzijnsberoepen (bij o.m. kinderen en ouderen) noodzakelijk zijn. Dat is een set van relevante competenties uit de BK’s Verzorgende, Zorgkundige, Kinderbegeleider baby’s en peuters en Kinderbegeleider schoolgaande kinderen die de leerlingen voldoende moet voorbereiden om na het zesde jaar een éénjarige Se-n-se (Kinderbegeleider of Verzorgende/Zorgkundige) aan te vatten. Ook de opleiding HBO5 Verpleegkunde volgen behoort dan tot de mogelijkheden.

Assistentie in wonen, zorg en welzijn is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit en is gericht op leerlingen die voor mensen willen zorgen. Zij worden voorbereid op ondersteunende profielen in de brede sector van zorg en welzijn. Leerlingen verwerven huishoudelijke en logistieke competenties en maken kennis met verschillende sectoren waarin zij als logistiek assistent, huishoudhulp of medewerker kamerdienst aan de slag kunnen.

(*) Deze richting is aangevraagd.

6de en 7de jaar

In de studierichting humane wetenschappen heb je een hoog abstractievermogen nodig. Je toont veel belangstelling voor het sociaal-culturele. Je bent emotioneel en sociaal, je verkent de sociale werkelijkheid en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in mens en maatschappij. Je bent nieuwsgierig naar het waarom van het handelen en de wijze waarop mensen zich gedragen en samenleven. Je ontwikkelt ook een gevoeligheid voor kunst en andere culturele uitingen. Je bent in staat zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren.
Zowel een master als professionele bachelor binnen de menswetenschappen behoren tot de toekomstmogelijkheden in het hoger onderwijs. Veel gekozen studierichtingen zijn orthopedagogie, leerkracht, sociaal werk, ergotherapie, psychologie, sociologie, politicologie, geschiedenis, communicatiewetenschappen of criminologie.

In deze studierichting ben je geboeid door alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft. Je wil je sociale, technische, organisatorische, culturele en expressieve vaardigheden verder ontwikkelen. Je weet van aanpakken en je houdt ervan uitdagende opdrachten op een creatieve manier tot een goed einde te brengen en je doet dit graag samen met anderen. Je hebt interesse voor de omgang met en de zorg voor mensen. Je hebt voldoende aanleg en interesse voor wetenschappen. Je beschikt over een ruim inlevingsvermogen, geduld en respect.
Competentie-ontwikkelend leren staat centraal. In het hoofdvak ‘Integrale Opdrachten’ wordt tijdens deze opleiding de nadruk gelegd op vier competenties: onderzoeken, organiseren, mondeling presenteren en je eigen loopbaan in handen nemen.
Als ‘STW-er’ ben je een sociaal voelende, creatieve en vaardige jongere, die zich wil engageren om kritisch na te denken over onze samenleving en ons leefmilieu.

Je wil graag met mensen omgaan. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent sociaal voelend. Je wil huishoudelijke, opvoedkundige en verzorgende vaardigheden aanleren. Je bent geduldig en respectvol én je beschikt over een goede fysieke en psychische gezondheid.
In deze studierichting leer je de vaardigheden die je nodig hebt in de omgang met volwassenen en ouderen: actief luisteren, observeren, empathisch zijn, samenwerken. Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe jij dit kan stimuleren. Je oefent verzorgende technieken om de gezondheid van kinderen en ouderen te ondersteunen.
De nadruk ligt in deze studierichting op praktijk (tweede graad) en stages (derde graad). Een minimum aan theorie blijft belangrijk.
De getuigschriften die je kan behalen, zijn een goede start om te werken in de kinder- en ouderenzorg. Indien je verder wil studeren, behoort een opleiding HBO5-verpleging tot de mogelijkheden.
Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg je nog het zevende specialisatiejaar. Naargelang je interesse maak je de keuze voor kinderzorg of thuis– en bejaardenzorg.

Je wil graag met mensen omgaan. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent sociaal voelend. Je wil huishoudelijke, opvoedkundige en verzorgende vaardigheden aanleren. Je bent geduldig en respectvol én je beschikt over een goede fysieke en psychische gezondheid.
In deze studierichting leer je de vaardigheden die je nodig hebt in de omgang met volwassenen en ouderen: actief luisteren, observeren, empathisch zijn, samenwerken. Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe jij dit kan stimuleren. Je oefent verzorgende technieken om de gezondheid van kinderen en ouderen te ondersteunen.
De nadruk ligt in deze studierichting op praktijk (tweede graad) en stages (derde graad). Een minimum aan theorie blijft belangrijk.
De getuigschriften die je kan behalen, zijn een goede start om te werken in de kinder- en ouderenzorg. Indien je verder wil studeren, behoort een opleiding HBO5-verpleging tot de mogelijkheden.
Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg je nog het zevende specialisatiejaar. Naargelang je interesse maak je de keuze voor kinderzorg of thuis– en bejaardenzorg.

Je wil graag met mensen omgaan. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent sociaal voelend. Je wil huishoudelijke, opvoedkundige en verzorgende vaardigheden aanleren. Je bent geduldig en respectvol én je beschikt over een goede fysieke en psychische gezondheid.
In deze studierichting leer je de vaardigheden die je nodig hebt in de omgang met volwassenen en ouderen: actief luisteren, observeren, empathisch zijn, samenwerken. Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe jij dit kan stimuleren. Je oefent verzorgende technieken om de gezondheid van kinderen en ouderen te ondersteunen.
De nadruk ligt in deze studierichting op praktijk (tweede graad) en stages (derde graad). Een minimum aan theorie blijft belangrijk.
De getuigschriften die je kan behalen, zijn een goede start om te werken in de kinder- en ouderenzorg. Indien je verder wil studeren, behoort een opleiding HBO5-verpleging tot de mogelijkheden.
Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg je nog het zevende specialisatiejaar. Naargelang je interesse maak je de keuze voor kinderzorg of thuis– en bejaardenzorg.