Je hebt interesse in de sociale aspecten van de mens en de manier waarop
menselijke relaties werken.
Je wil kritisch leren kijken naar je plaats binnen onze maatschappij en groeien als
persoon.
Je wil een gezonde levensstijl ontwikkelen en je bent graag creatief bezig.
Later wil je werken met mensen: kinderen, jongeren of ouderen.
Dan is dit iets voor jou!

Vernieuwd aanbod door onderwijsvernieuwing!

2DE GRAAD

oefen en verfijn

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.
Je start met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.
Ten slotte ontwikkel je een wetenschappelijk, sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.
Andere vakken waarbij de basisvorming verdiept wordt:
Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

 

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op bepaalde studies na het secundair onderwijs. Je kan ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan.
In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leer je, rekening houdend met de mens in zijn totaliteit (lichamelijk, geestelijk en sociaal), in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Wat is mijn hoofdvak?
Maatschappij en welzijn

 

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een praktische studierichting die je voorbereidt om na het secundair onderwijs meteen over te stappen naar de arbeidsmarkt. Aandacht voor de mens in zijn totaliteit staat centraal. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in deze studierichting. Je maakt kennis met de directe zorg voor mensen, maar zal vooral bijleren over de indirecte zorg voor de mens.

Wat is mijn hoofdvak?
Zorg en welzijn.

Deze leerlingen behalen na het 6de jaar een diploma secundair. Vervolgens kunnen ze op onze school een 7de specialisatiejaar volgen binnen hetzelfde domein alvorens ze doorstromen naar de arbeidsmarkt.

 

3DE GRAAD

verdiep en beheers

5de jaar

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen, communicatiewetenschappen en statistiek.
Je start met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.

Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen Je leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, politiek en de mens en zijn gedrag. Je analyseert wetenschappelijke theorieën.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op een professionele bachelor in een sociale studierichting. Je kan ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dat alles met oog voor voorbeelden uit de welzijnszorg.
Daarnaast zullen er jou ook praktische vaardigheden uit de kinderzorg worden aangeleerd zodat je na het zesde jaar als kinderbegeleider aan de slag kan.

Wat is mijn hoofdvak?
Opvoeding en begeleiding

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een praktische studierichting die je voorbereidt om na het secundair onderwijs meteen over te stappen naar de arbeidsmarkt. Je kan ook overstappen naar een graduaatsopleiding of Se-n-Se (secundair na secundair) om jouw beroepscompetenties verder te verdiepen. Deze richting richt zich op leerlingen die willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep.
Je leert huishoudelijke en logistieke competenties maar krijgt ook al een basis van vaardigheden die in verschillende zorgen welzijnsberoepen (bij o.m. kinderen en ouderen) noodzakelijk zijn. Dat is een set van relevante competenties uit de beroepskwalificaties verzorgende, zorgkundige, kinderbegeleider baby’s en peuters en kinderbegeleider schoolgaande kinderen die jou voldoende moet voorbereiden om na het zesde jaar een éénjarige Se-n-Se (kinderbegeleider
of verzorgende/zorgkundige) aan te vatten. Ook de opleiding HBO5 verpleegkunde volgen behoort dan tot de mogelijkheden.

Wat is mijn hoofdvak?
Basiszorg en ondersteuning

(*Deze studierichting wordt in het schooljaar 2023-2024 nog niet ingericht.)

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een praktische studierichting die je voorbereidt om na het secundair onderwijs meteen over te stappen naar de arbeidsmarkt. Je kan ook overstappen naar een graduaatsopleiding of Se-n-Se (secundair na secundair) om jouw beroepscompetenties verder te verdiepen.
Assistentie in wonen, zorg en welzijn is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit en is gericht op leerlingen die voor mensen willen zorgen.
Je wordt voorbereid op ondersteunende profielen in de brede sector van zorg en welzijn. Je verwerft huishoudelijke en logistieke competenties en maakt kennis met verschillende sectoren waarin je als logistiek assistent, huishoudhulp of medewerker kamerdienst aan de slag kan.

Wat is mijn hoofdvak?
Assistentie in wonen, zorg en welzijn

6de en 7de jaar

(deze studierichtingen verdwijnen na schooljaar 2023-2024)

In de studierichting humane wetenschappen heb je een hoog abstractievermogen nodig. Je toont veel belangstelling voor het sociaal-culturele. Je bent emotioneel en sociaal, je verkent de sociale werkelijkheid en zoekt naar samenhang en tegenstellingen in mens en maatschappij. Je bent nieuwsgierig naar het waarom van het handelen en de wijze waarop mensen zich gedragen en samenleven. Je ontwikkelt ook een gevoeligheid voor kunst en andere culturele uitingen. Je bent in staat zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren.
Zowel een master als professionele bachelor binnen de menswetenschappen behoren tot de toekomstmogelijkheden in het hoger onderwijs. Veel gekozen studierichtingen zijn orthopedagogie, leerkracht, sociaal werk, ergotherapie, psychologie, sociologie, politicologie, geschiedenis, communicatiewetenschappen of criminologie.

In deze studierichting ben je geboeid door alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft. Je wil je sociale, technische, organisatorische, culturele en expressieve vaardigheden verder ontwikkelen. Je weet van aanpakken en je houdt ervan uitdagende opdrachten op een creatieve manier tot een goed einde te brengen en je doet dit graag samen met anderen. Je hebt interesse voor de omgang met en de zorg voor mensen. Je hebt voldoende aanleg en interesse voor wetenschappen. Je beschikt over een ruim inlevingsvermogen, geduld en respect.
Competentie-ontwikkelend leren staat centraal. In het hoofdvak ‘Integrale Opdrachten’ wordt tijdens deze opleiding de nadruk gelegd op vier competenties: onderzoeken, organiseren, mondeling presenteren en je eigen loopbaan in handen nemen.
Als ‘STW-er’ ben je een sociaal voelende, creatieve en vaardige jongere, die zich wil engageren om kritisch na te denken over onze samenleving en ons leefmilieu.

Je wil graag met mensen omgaan. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent sociaal voelend. Je wil huishoudelijke, opvoedkundige en verzorgende vaardigheden aanleren. Je bent geduldig en respectvol én je beschikt over een goede fysieke en psychische gezondheid.
In deze studierichting leer je de vaardigheden die je nodig hebt in de omgang met volwassenen en ouderen: actief luisteren, observeren, empathisch zijn, samenwerken. Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe jij dit kan stimuleren. Je oefent verzorgende technieken om de gezondheid van kinderen en ouderen te ondersteunen.
De nadruk ligt in deze studierichting op praktijk (tweede graad) en stages (derde graad). Een minimum aan theorie blijft belangrijk.
De getuigschriften die je kan behalen, zijn een goede start om te werken in de kinder- en ouderenzorg. Indien je verder wil studeren, behoort een opleiding HBO5-verpleging tot de mogelijkheden.
Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg je nog het zevende specialisatiejaar. Naargelang je interesse maak je de keuze voor kinderzorg of thuis– en bejaardenzorg.

Je wil graag met mensen omgaan. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent sociaal voelend. Je wil huishoudelijke, opvoedkundige en verzorgende vaardigheden aanleren. Je bent geduldig en respectvol én je beschikt over een goede fysieke en psychische gezondheid.
In deze studierichting leer je de vaardigheden die je nodig hebt in de omgang met volwassenen en ouderen: actief luisteren, observeren, empathisch zijn, samenwerken. Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe jij dit kan stimuleren. Je oefent verzorgende technieken om de gezondheid van kinderen en ouderen te ondersteunen.
De nadruk ligt in deze studierichting op praktijk (tweede graad) en stages (derde graad). Een minimum aan theorie blijft belangrijk.
De getuigschriften die je kan behalen, zijn een goede start om te werken in de kinder- en ouderenzorg. Indien je verder wil studeren, behoort een opleiding HBO5-verpleging tot de mogelijkheden.
Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg je nog het zevende specialisatiejaar. Naargelang je interesse maak je de keuze voor kinderzorg of thuis– en bejaardenzorg.

Je wil graag met mensen omgaan. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent sociaal voelend. Je wil huishoudelijke, opvoedkundige en verzorgende vaardigheden aanleren. Je bent geduldig en respectvol én je beschikt over een goede fysieke en psychische gezondheid.
In deze studierichting leer je de vaardigheden die je nodig hebt in de omgang met volwassenen en ouderen: actief luisteren, observeren, empathisch zijn, samenwerken. Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe jij dit kan stimuleren. Je oefent verzorgende technieken om de gezondheid van kinderen en ouderen te ondersteunen.
De nadruk ligt in deze studierichting op praktijk (tweede graad) en stages (derde graad). Een minimum aan theorie blijft belangrijk.
De getuigschriften die je kan behalen, zijn een goede start om te werken in de kinder- en ouderenzorg. Indien je verder wil studeren, behoort een opleiding HBO5-verpleging tot de mogelijkheden.
Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg je nog het zevende specialisatiejaar. Naargelang je interesse maak je de keuze voor kinderzorg of thuis– en bejaardenzorg.