Je hebt interesse in de sociale aspecten van de mens en de manier waarop
menselijke relaties werken.
Je wil kritisch leren kijken naar je plaats binnen onze maatschappij en groeien als
persoon.
Je wil een gezonde levensstijl ontwikkelen en je bent graag creatief bezig.
Later wil je werken met mensen: kinderen, jongeren of ouderen.
Dan is dit iets voor jou!

Vernieuwd aanbod door onderwijsvernieuwing!

2DE GRAAD

oefen en verfijn

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.
Je start met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.
Ten slotte ontwikkel je een wetenschappelijk, sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je maakt kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.
Andere vakken waarbij de basisvorming verdiept wordt:
Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

 

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op bepaalde studies na het secundair onderwijs. Je kan ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan.
In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Op basis daarvan leer je, rekening houdend met de mens in zijn totaliteit (lichamelijk, geestelijk en sociaal), in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Wat is mijn hoofdvak?
Maatschappij en welzijn

 

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een praktische studierichting die je voorbereidt om na het secundair onderwijs meteen over te stappen naar de arbeidsmarkt. Aandacht voor de mens in zijn totaliteit staat centraal. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in deze studierichting. Je maakt kennis met de directe zorg voor mensen, maar zal vooral bijleren over de indirecte zorg voor de mens.

Wat is mijn hoofdvak?
Zorg en welzijn.

Deze leerlingen behalen na het 6de jaar een diploma secundair. Vervolgens kunnen ze op onze school een 7de specialisatiejaar volgen binnen hetzelfde domein alvorens ze doorstromen naar de arbeidsmarkt.

 

3DE GRAAD

verdiep en beheers

5de en 6de jaar

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen, communicatiewetenschappen en statistiek.
Je start met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.

Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen Je leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, politiek en de mens en zijn gedrag. Je analyseert wetenschappelijke theorieën.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op een professionele bachelor in een sociale studierichting. Je kan ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan. Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dat alles met oog voor voorbeelden uit de welzijnszorg.
Daarnaast zullen er jou ook praktische vaardigheden uit de kinderzorg worden aangeleerd zodat je na het zesde jaar als kinderbegeleider aan de slag kan.

Wat is mijn hoofdvak?
Opvoeding en begeleiding

Wat mag ik verwachten?

Je komt terecht in een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op een professionele bachelor in een medische of sociale studierichting. Je kan ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan. Je ontwikkelt een wetenschappelijk theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, omgaan met de volwassen zorgvrager, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Dat alles met oog voor voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast zullen er jou ook verzorgingstechnieken worden aangeleerd zodat je na het zesde jaar als verzorgende/zorgkundige aan de slag kan.

Wat is mijn hoofdvak?

Gezondheidszorg, inclusief werkplekleren.

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een praktische studierichting die je voorbereidt om na het secundair onderwijs meteen over te stappen naar de arbeidsmarkt. Je kan ook overstappen naar een graduaatsopleiding of Se-n-Se (secundair na secundair) om jouw beroepscompetenties verder te verdiepen. Deze richting richt zich op leerlingen die willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep.
Je leert huishoudelijke en logistieke competenties maar krijgt ook al een basis van vaardigheden die in verschillende zorgen welzijnsberoepen (bij o.m. kinderen en ouderen) noodzakelijk zijn. Dat is een set van relevante competenties uit de beroepskwalificaties verzorgende, zorgkundige, kinderbegeleider baby’s en peuters en kinderbegeleider schoolgaande kinderen die jou voldoende moet voorbereiden om na het zesde jaar een éénjarige Se-n-Se (kinderbegeleider
of verzorgende/zorgkundige) aan te vatten. Ook de opleiding HBO5 verpleegkunde volgen behoort dan tot de mogelijkheden.

Wat is mijn hoofdvak?
Basiszorg en ondersteuning

7de jaar

(Deze studierichtingen verdwijnen na schooljaar 2024-2025. Worden wellicht vervangen door een gelijkwaardig alternatief.)

Je wil graag met mensen omgaan. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent sociaal voelend. Je wil huishoudelijke, opvoedkundige en verzorgende vaardigheden aanleren. Je bent geduldig en respectvol én je beschikt over een goede fysieke en psychische gezondheid.
In deze studierichting leer je de vaardigheden die je nodig hebt in de omgang met volwassenen en ouderen: actief luisteren, observeren, empathisch zijn, samenwerken. Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe jij dit kan stimuleren. Je oefent verzorgende technieken om de gezondheid van kinderen en ouderen te ondersteunen.
De nadruk ligt in deze studierichting op praktijk (tweede graad) en stages (derde graad). Een minimum aan theorie blijft belangrijk.
De getuigschriften die je kan behalen, zijn een goede start om te werken in de kinder- en ouderenzorg. Indien je verder wil studeren, behoort een opleiding HBO5-verpleging tot de mogelijkheden.
Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg je nog het zevende specialisatiejaar. Naargelang je interesse maak je de keuze voor kinderzorg of thuis– en bejaardenzorg.

Je wil graag met mensen omgaan. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent sociaal voelend. Je wil huishoudelijke, opvoedkundige en verzorgende vaardigheden aanleren. Je bent geduldig en respectvol én je beschikt over een goede fysieke en psychische gezondheid.
In deze studierichting leer je de vaardigheden die je nodig hebt in de omgang met volwassenen en ouderen: actief luisteren, observeren, empathisch zijn, samenwerken. Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe jij dit kan stimuleren. Je oefent verzorgende technieken om de gezondheid van kinderen en ouderen te ondersteunen.
De nadruk ligt in deze studierichting op praktijk (tweede graad) en stages (derde graad). Een minimum aan theorie blijft belangrijk.
De getuigschriften die je kan behalen, zijn een goede start om te werken in de kinder- en ouderenzorg. Indien je verder wil studeren, behoort een opleiding HBO5-verpleging tot de mogelijkheden.
Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan volg je nog het zevende specialisatiejaar. Naargelang je interesse maak je de keuze voor kinderzorg of thuis– en bejaardenzorg.