Je houdt van klassieke of moderne vreemde talen.
Je wil een ruimere blik op de wereld krijgen door het bestuderen van talen en culturen.
Je wil je verdiepen in hoe een taal in elkaar steekt.
Je bent geïnteresseerd in het lezen en ontleden van teksten.
Je wil je communicatieve vaardigheden ontwikkelen.
Je wil je zakelijk leren uitdrukken in verschillende talen.
Je bent bereid kritisch na te denken.

Dan is dit iets voor jou!

Vernieuwd aanbod door onderwijsvernieuwing!

2DE GRAAD

oefen en verfijn

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.
Je verdiept je in het taalsysteem van deze klassieke taal. Via het lezen van teksten verwerf je een dieper inzicht in de taal, lectuur en cultuur van de klassieke oudheid.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn en wiskunde.
Andere vakken waarbij de basisvorming verdiept wordt:
Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, fysica en chemie.

3DE GRAAD

verdiep en beheers

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen.
Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiep je jouw communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn, Duits, Engels, Frans en Nederlands

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
Daarnaast komen de wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een onderzoekende en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn, aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.

Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je jouw wiskundige vaardigheden.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn en wiskunde.

 

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen.
Je verdiept jouw communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast komen de wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Duits, Engels, Frans, Nederlands, aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde.