Je houdt van klassieke of moderne vreemde talen.
Je wil een ruimere blik op de wereld krijgen door het bestuderen van talen en culturen.
Je wil je verdiepen in hoe een taal in elkaar steekt.
Je bent geïnteresseerd in het lezen en ontleden van teksten.
Je wil je communicatieve vaardigheden ontwikkelen.
Je wil je zakelijk leren uitdrukken in verschillende talen.
Je bent bereid kritisch na te denken.

Dan is dit iets voor jou!

Vernieuwd aanbod door onderwijsvernieuwing!

2DE GRAAD

Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

3DE GRAAD

5de jaar

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

 

6de jaar

Ben je geboeid door de Romeinse cultuur? Vind je historische verhalen interessant? Sta je te springen om de meesterwerken van grote Latijnse auteurs onder handen te nemen? Ben je nieuwsgierig naar de mens en zijn manier van leven en denken? Puzzel je graag met taal om te weten hoe die eigenlijk in elkaar steekt? Als je op al deze vragen “ja” antwoordt, dan is Latijn zeker iets voor jou.
Een studierichting met een klassieke taal in de hoofdrol omvat veel meer dan alleen maar de studie van die taal. Hoe intenser je met de teksten bezig bent, des te dichter je bij de wortels van onze eigen cultuur en die van anderen komt.
Je ontwikkelt een open, kritische geest met aandacht voor het vreemde en zin voor overleg en dialoog. Je kan heel wat hedendaagse feiten beter begrijpen, omdat de Romeinen via hun wetenschappen, kunst en filosofie onze denkwijze mee bepaald hebben.

Bovendien zijn veel moderne talen beïnvloed door de klassieke talen met als gevolg dat je veel gemakkelijker nieuwe Nederlandse woorden zal begrijpen en ook nieuwe talen zal kunnen aanleren. Grieks en Latijn leren kan echter niet zonder inspanning. Er komt veel studie- en nadenkwerk aan te pas. Je traint je geheugen, je verbetert je zin voor nauwkeurigheid en je leert analyseren en abstract (taalkundig) denken, algemene competenties die ook bij je verdere studies nog van pas zullen komen.

Ben je geboeid door de Romeinse cultuur? Vind je historische verhalen interessant? Sta je te springen om de meesterwerken van grote Latijnse auteurs onder handen te nemen? Ben je nieuwsgierig naar de mens en zijn manier van leven en denken? Puzzel je graag met taal om te weten hoe die eigenlijk in elkaar steekt? Als je op al deze vragen “ja” antwoordt, dan is Latijn zeker iets voor jou.
Een studierichting met een klassieke taal in de hoofdrol omvat veel meer dan alleen maar de studie van die taal. Hoe intenser je met de teksten bezig bent, des te dichter je bij de wortels van onze eigen cultuur en die van anderen komt.
Je ontwikkelt een open, kritische geest met aandacht voor het vreemde en zin voor overleg en dialoog. Je kan heel wat hedendaagse feiten beter begrijpen, omdat de Romeinen via hun wetenschappen, kunst en filosofie onze denkwijze mee bepaald hebben.

Bovendien zijn veel moderne talen beïnvloed door de klassieke talen met als gevolg dat je veel gemakkelijker nieuwe Nederlandse woorden zal begrijpen en ook nieuwe talen zal kunnen aanleren. Grieks en Latijn leren kan echter niet zonder inspanning. Er komt veel studie- en nadenkwerk aan te pas. Je traint je geheugen, je verbetert je zin voor nauwkeurigheid en je leert analyseren en abstract (taalkundig) denken, algemene competenties die ook bij je verdere studies nog van pas zullen komen.

Ben je geboeid door de Romeinse cultuur? Vind je historische verhalen interessant? Sta je te springen om de meesterwerken van grote Latijnse auteurs onder handen te nemen? Ben je nieuwsgierig naar de mens en zijn manier van leven en denken? Puzzel je graag met taal om te weten hoe die eigenlijk in elkaar steekt? Als je op al deze vragen “ja” antwoordt, dan is Latijn zeker iets voor jou.
Een studierichting met een klassieke taal in de hoofdrol omvat veel meer dan alleen maar de studie van die taal. Hoe intenser je met de teksten bezig bent, des te dichter je bij de wortels van onze eigen cultuur en die van anderen komt.
Je ontwikkelt een open, kritische geest met aandacht voor het vreemde en zin voor overleg en dialoog. Je kan heel wat hedendaagse feiten beter begrijpen, omdat de Romeinen via hun wetenschappen, kunst en filosofie onze denkwijze mee bepaald hebben.

Bovendien zijn veel moderne talen beïnvloed door de klassieke talen met als gevolg dat je veel gemakkelijker nieuwe Nederlandse woorden zal begrijpen en ook nieuwe talen zal kunnen aanleren. Grieks en Latijn leren kan echter niet zonder inspanning. Er komt veel studie- en nadenkwerk aan te pas. Je traint je geheugen, je verbetert je zin voor nauwkeurigheid en je leert analyseren en abstract (taalkundig) denken, algemene competenties die ook bij je verdere studies nog van pas zullen komen.