Je houdt van klassieke of moderne vreemde talen.
Je wil een ruimere blik op de wereld krijgen door het bestuderen van talen en culturen.
Je wil je verdiepen in hoe een taal in elkaar steekt.
Je bent geïnteresseerd in het lezen en ontleden van teksten.
Je wil je communicatieve vaardigheden ontwikkelen.
Je wil je zakelijk leren uitdrukken in verschillende talen.
Je bent bereid kritisch na te denken.

Dan is dit iets voor jou!

Vernieuwd aanbod door onderwijsvernieuwing!

2DE GRAAD

oefen en verfijn

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.
Je verdiept je in het taalsysteem van deze klassieke taal. Via het lezen van teksten verwerf je een dieper inzicht in de taal, lectuur en cultuur van de klassieke oudheid.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn en wiskunde.
Andere vakken waarbij de basisvorming verdiept wordt:
Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, fysica en chemie.

3DE GRAAD

verdiep en beheers

5de jaar

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs. Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen.
Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiep je jouw communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn, Duits, Engels, Frans en Nederlands

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
Daarnaast komen de wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een onderzoekende en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn, aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.

Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je jouw wiskundige vaardigheden.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn en wiskunde.

 

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen.
Je verdiept jouw communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast komen de wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Duits, Engels, Frans, Nederlands, aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

6de jaar

(deze studierichtingen verdwijnen na schooljaar 2023-2024)

Ben je geboeid door de Romeinse cultuur? Vind je historische verhalen interessant? Sta je te springen om de meesterwerken van grote Latijnse auteurs onder handen te nemen? Ben je nieuwsgierig naar de mens en zijn manier van leven en denken? Puzzel je graag met taal om te weten hoe die eigenlijk in elkaar steekt? Als je op al deze vragen “ja” antwoordt, dan is Latijn zeker iets voor jou.
Een studierichting met een klassieke taal in de hoofdrol omvat veel meer dan alleen maar de studie van die taal. Hoe intenser je met de teksten bezig bent, des te dichter je bij de wortels van onze eigen cultuur en die van anderen komt.
Je ontwikkelt een open, kritische geest met aandacht voor het vreemde en zin voor overleg en dialoog. Je kan heel wat hedendaagse feiten beter begrijpen, omdat de Romeinen via hun wetenschappen, kunst en filosofie onze denkwijze mee bepaald hebben.

Bovendien zijn veel moderne talen beïnvloed door de klassieke talen met als gevolg dat je veel gemakkelijker nieuwe Nederlandse woorden zal begrijpen en ook nieuwe talen zal kunnen aanleren. Grieks en Latijn leren kan echter niet zonder inspanning. Er komt veel studie- en nadenkwerk aan te pas. Je traint je geheugen, je verbetert je zin voor nauwkeurigheid en je leert analyseren en abstract (taalkundig) denken, algemene competenties die ook bij je verdere studies nog van pas zullen komen.

Ben je geboeid door de Romeinse cultuur? Vind je historische verhalen interessant? Sta je te springen om de meesterwerken van grote Latijnse auteurs onder handen te nemen? Ben je nieuwsgierig naar de mens en zijn manier van leven en denken? Puzzel je graag met taal om te weten hoe die eigenlijk in elkaar steekt? Als je op al deze vragen “ja” antwoordt, dan is Latijn zeker iets voor jou.
Een studierichting met een klassieke taal in de hoofdrol omvat veel meer dan alleen maar de studie van die taal. Hoe intenser je met de teksten bezig bent, des te dichter je bij de wortels van onze eigen cultuur en die van anderen komt.
Je ontwikkelt een open, kritische geest met aandacht voor het vreemde en zin voor overleg en dialoog. Je kan heel wat hedendaagse feiten beter begrijpen, omdat de Romeinen via hun wetenschappen, kunst en filosofie onze denkwijze mee bepaald hebben.

Bovendien zijn veel moderne talen beïnvloed door de klassieke talen met als gevolg dat je veel gemakkelijker nieuwe Nederlandse woorden zal begrijpen en ook nieuwe talen zal kunnen aanleren. Grieks en Latijn leren kan echter niet zonder inspanning. Er komt veel studie- en nadenkwerk aan te pas. Je traint je geheugen, je verbetert je zin voor nauwkeurigheid en je leert analyseren en abstract (taalkundig) denken, algemene competenties die ook bij je verdere studies nog van pas zullen komen.

Ben je geboeid door de Romeinse cultuur? Vind je historische verhalen interessant? Sta je te springen om de meesterwerken van grote Latijnse auteurs onder handen te nemen? Ben je nieuwsgierig naar de mens en zijn manier van leven en denken? Puzzel je graag met taal om te weten hoe die eigenlijk in elkaar steekt? Als je op al deze vragen “ja” antwoordt, dan is Latijn zeker iets voor jou.
Een studierichting met een klassieke taal in de hoofdrol omvat veel meer dan alleen maar de studie van die taal. Hoe intenser je met de teksten bezig bent, des te dichter je bij de wortels van onze eigen cultuur en die van anderen komt.
Je ontwikkelt een open, kritische geest met aandacht voor het vreemde en zin voor overleg en dialoog. Je kan heel wat hedendaagse feiten beter begrijpen, omdat de Romeinen via hun wetenschappen, kunst en filosofie onze denkwijze mee bepaald hebben.

Bovendien zijn veel moderne talen beïnvloed door de klassieke talen met als gevolg dat je veel gemakkelijker nieuwe Nederlandse woorden zal begrijpen en ook nieuwe talen zal kunnen aanleren. Grieks en Latijn leren kan echter niet zonder inspanning. Er komt veel studie- en nadenkwerk aan te pas. Je traint je geheugen, je verbetert je zin voor nauwkeurigheid en je leert analyseren en abstract (taalkundig) denken, algemene competenties die ook bij je verdere studies nog van pas zullen komen.

 

Tijdens de lessen moderne talen leer je via verschillende werk- en leerstrategieën efficiënt informatie zoeken, selecteren en kritisch
analyseren in verschillende vreemde talen. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties en vaardigheden om de gevonden informatie ook te verwerken, te ordenen en creatief te integreren en te presenteren.
Verder leer je ook debatteren om uiteenlopende standpunten te verdedigen. Je maakt uitgebreid kennis met alle aspecten van de taal: je breidt je woordenschat verder uit en scherpt je grammaticaal inzicht aan. In de derde graad pas je deze kennis toe in communicatieve vaardigheden. Uiteraard is er ook aandacht
voor de literaire hoogtepunten van nu en uit het verleden.
Als dit alles jou kan boeien en je bovendien ook niet bang bent om te communiceren in een vreemde taal, dan is een studierichting met moderne talen een goede keuze voor jou.

Tijdens de lessen moderne talen leer je via verschillende werk- en leerstrategieën efficiënt informatie zoeken, selecteren en kritisch
analyseren in verschillende vreemde talen. Je ontwikkelt onderzoekscompetenties en vaardigheden om de gevonden informatie ook te verwerken, te ordenen en creatief te integreren en te presenteren.
Verder leer je ook debatteren om uiteenlopende standpunten te verdedigen. Je maakt uitgebreid kennis met alle aspecten van de taal: je breidt je woordenschat verder uit en scherpt je grammaticaal inzicht aan. In de derde graad pas je deze kennis toe in communicatieve vaardigheden. Uiteraard is er ook aandacht
voor de literaire hoogtepunten van nu en uit het verleden.
Als dit alles jou kan boeien en je bovendien ook niet bang bent om te communiceren in een vreemde taal, dan is een studierichting met moderne talen een goede keuze voor jou.

Ben je communicatief en heb je een passie voor moderne talen? Beschik je over organisatietalent, ben je nauwgezet en geïnteresseerd in nieuwe technologieën? Dan lijkt deze studierichting jou wel op het lijf geschreven.
Met het oog op een job in het bedrijfsleven of een meertalige bacheloropleiding leer je intensief zakelijk communiceren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Via praktijkreële cases (zakenreis, vergadering, agenda, onthaal, event, enz.) leer je professioneel organiseren en vormgeven.
In het vak ‘recht’ verwerf je een basiskennis burgerlijk, handels-, sociaal en fiscaal recht: een ware troef binnen bv. hr of ter voorbereiding van o.a. een bachelor rechtspraktijk.
Met de nieuwste software en applicaties verken je het assistentberoep van morgen en verdiep je je in moeilijkere, ondersteunende IT-toepassingen. In het zesde jaar loopje 2 weken stage in het regionale bedrijfsleven. Ook in de geïntegreerde proef stel je de meertalige stageplaats
centraal.
Deze studierichting is de ideale uitvalsbasis voor de hr/medical/ sales/ pr/ event/ international business assistant van morgen.