Je hebt een ruime belangstelling voor wetenschap, mens en milieu.
Je bent geboeid door wat zich in de natuur afspeelt.
Je bent nieuwsgierig naar het waarom.
Je wil wetmatigheden onderzoeken, observeren en zoeken naar verklaringen. Je bent bereid logisch en kritisch na te denken en conclusies te formuleren bij experimenten, situaties en hypotheses.
Je kan je inzichten ordenen en organiseren.

Dan is dit iets voor jou!

Vernieuwd aanbod door onderwijsvernieuwing

2DE GRAAD

oefen en verfijn

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapppen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Biologie, chemie, fysica en wiskunde.
Onderzoeks- en labovaardigheden (komen aan bod tijdens de wetenschapsvakken).
Andere vakken waarbij de basisvorming verdiept wordt:
Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis.

 

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op bepaalde studies na het secundair onderwijs. Je kan ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan.
In chemie en biologie worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties van de toekomstige labomedewerker ontwikkeld. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leren leerlingen onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Er is ook aandacht voor sturings-,
meet- en regeltechniek.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Wiskunde en biotechnieken

3DE GRAAD

verdiep en beheers

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretisch studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept jouw wiskundige vaardigheden.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Wiskunde, aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen.
Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem
vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast komen de wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een onderzoekende en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn, aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs. Een brede algemene vorming wordt
gecombineerd met Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.
Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit
een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je jouw wiskundige vaardigheden.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Latijn en wiskunde

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een sterk theoretische studierichting die je voorbereidt op verdere studies na het secundair onderwijs.
Een brede algemene vorming wordt gecombineerd met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen. Je verdiept jouw communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast komen de wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een onderzoekende en probleemoplossende manier aan bod. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Duits, Engels, Frans, Nederlands, aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde

Wat mag ik verwachten?
Je komt terecht in een theoretisch-praktische studierichting die je voorbereidt op een professionele bachelor in een wetenschappelijke studierichting. Je kan ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan.
Je ontwikkelt een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkel je vaardigheden van de laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en in productietechnieken ontwikkel je competenties van de operator in de voedings- chemische en farmaceutische industrie.

Wat zijn mijn hoofdvakken?
Biotechnologische en chemische technieken en wiskunde