Nieuwe leerlingen 2de en 3de graad (2022-2023)

Aanmelden via de groene knop of neem contact op met onze school:

Inschrijvingen voor eerste graad:

 


Praktisch

Inschrijvingen gebeuren steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van de ouder(s). De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.

  • Wat brengt u mee naar de inschrijving? Een kopie van:
    • Identiteitskaart
    • Schoolrapport vorig schooljaar + vorig(e) trimester(s)

 

  • Adres: Bassinstraat 15, 2850 BOOM