Laptopproject@OLVI 

OLVI = voor elke leerling een eigen laptop!

Onze maatschappij staat niet stil. In bijna elke job en zeker ook in het dagelijkse leven maken we gebruik van computers, tablet, … Ook ons onderwijs, dat leerlingen voorbereidt op deze maatschappij en jobs, staat dus niet stil.

We moeten ervoor zorgen dat onze leerlingen goed met deze apparaten overweg kunnen. Daarom zorgen wij er op OLVI voor dat elke leerling over een eigen laptop kan beschikken.

 • Een laptop op maat van het onderwijs die ervoor zorgt dat de leerling altijd over een toestel kan beschikken.

 • Een laptop die genoeg gebruiksvriendelijk is om naar school mee te nemen.

 • Een laptop die voorzien wordt van de nodige software, zodat hij meteen kan gebruikt worden.

Elke leerling die start in OLVI, zal van de school een laptop in bruikleen krijgen. Om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden in zijn leerproces zal deze laptop ook gewoon mee naar huis mogen gaan op het einde van de lesdag. Zo kan de leerling thuis de laptop ook gebruiken ter ondersteuning van zijn taken en toetsen.

 • Je betaalt € 5 per maand voor het gebruik van de digitale leermiddelen. € 50 in totaal.
 • Je betaalt ook een waarborg van € 40 per toestel.
 • Je ontvangt de laptop bij de start van het schooljaar.
 • Deze laptop mag je mee naar huis nemen na de schooluren.
 • De bruikleenovereenkomst eindigt als je de school verlaat. De laptop komt terug naar de school. De waarborg wordt teruggegeven mits aftrek van een eventuele schadevergoeding bij gebreken.

Onze school werkt samen met de firma’s Signpost en Leermiddel bvba. Beide firma’s, verder kortweg Signpost genoemd, behoren tot dezelfde groep en hebben al een jarenlange ervaring met de verkoop en verhuur van laptops aan scholieren. Signpost biedt de volgende garanties:

 • Als er problemen met de hardware of software van de laptop zijn (toetsenbord dat hapert, beeldscherm dat flikkert, software die niet goed meer werkt, …) zal je laptop opnieuw geïnstalleerd worden. Indien het probleem hiermee niet opgelost is, wordt je laptop hersteld door Signpost. Ondertussen gebruik je een vervangtoestel van de school.
 • Indien een herstelling niet binnen de garantie valt (bvb. scherm gebroken omdat de laptop is gevallen) zal Signpost maximaal € 39 herstellingskosten aanrekenen. Voor cosmetische schade wordt steeds een offerte gevraagd.
 • Indien de laptop stuk gaat tijdens een vakantieperiode, kan je zelf contact opnemen met Signpost via het nummer 09 277 08 76. Een technicus komt dan naar de plaats waar je je bevindt (in België) om de laptop te herstellen.
 • Wordt je laptop gestolen buiten de school en met braak of onder bedreiging, dan ga je eerst langs bij de politie en doe je aangifte van de diefstal. Het pv bezorg je ofwel aan de school ofwel rechtstreeks aan Signpost.
 • Verlies je de laptop, dan ben je verplicht een andere schoollaptop aan te kopen. Dit is een gelijkaardig toestel. Je betaalt de actuele waarde.

De school heeft onderzoek gedaan en komt tot de keuze van een geschikt toestel voor alle leerlingen. De aanschaf van dit toestel houdt in dat:

 • een leerling altijd over een toestel zal kunnen beschikken;
 • het toestel voorzien is om elke dag mee te reizen naar school en terug;
 • de leraren én de klasgenoten het toestel ook kennen en eventuele kleine problemen kunnen verhelpen in de klas. De lestijd wordt meer gegarandeerd;
 • de batterijcapaciteit voldoende groot is om de schooldag door te komen;
 • elke leerling van dezelfde service en garantie kan genieten (zie bovenstaande info).

Daarom is elke leerling verplicht hetzelfde toestel te gebruiken en kan een ander type niet worden gebruikt op school.

We hebben gekozen voor het volgend toestel.

Lenovo Thinkpad  L14 – 14″ HD – 8GB DDR4 – 256GB SSD

HP Probook 445 G8 R3 5400U 8GB RAM 256 GB SSD 14” FHD

Op school leven en werken we met velen samen. Goede afspraken zijn dus noodzakelijk om allemaal aan de slag te kunnen.

Elke leerling is verantwoordelijk voor de eigen laptop. Draag dus zorg voor het toestel en geef je laptop niet door aan anderen.

De laptop wordt elke dag, met een volle batterij en in de voorziene beschermhoes meegebracht naar school. Als je laptop onvoldoende opgeladen was thuis, zal je het toestel die dag niet verder kunnen gebruiken. Je kan je laptop niet opladen op school.

Op school kan je je laptop veilig opbergen in je locker. ’s Avonds neemt elke leerling zijn laptop weer mee naar huis.

De laptop zal de leer- en werkboeken niet volledig vervangen. Maar specifieke boeken zoals een atlas, de bijbel en woordenboeken zal je niet meer moeten aanschaffen. Hiervoor kan je steeds je laptop en het internet gebruiken.

De laptop wordt tijdens de les enkel gebruikt in samenspraak met de leerkracht.

Tijdens een studie-uur kan de laptop gebruikt worden voor schoolse taken.

Tijdens de middagpauze kan de laptop gebruikt worden voor schoolse taken in de stille middagstudie en tijdens de inhaallessen/GOK-lessen.

Tijdens de huiswerkklas kan de laptop gebruikt worden voor schoolse taken, in samenspraak met de toezichthoudende leerkracht.

Tijdens examens en andere evaluaties met de laptop zijn draadloze oortjes en een draadloze koptelefoon niet toegelaten.

Op de speelplaats is het gebruik van de laptop niet toegelaten.

Als het toestel defect is, brengt de leerling de laptop naar de laptopbalie. Daar zal men het probleem zelf oplossen of de laptop ter herstelling aanbieden bij Signpost, zoals beschreven in de garantievoorwaarden.

Wanneer je laptop beschadigd is en je verandert van school, zal je toestel enkel teruggenomen worden nadat je de schade hebt vergoed. De stickers die door de school aangebracht werden, mogen niet verwijderd worden, zolang je de laptop op onze school gebruikt.

Interne hardware mag niet gewijzigd worden. Alle leerlingen gebruiken hetzelfde type toestel.

Belangrijke data worden steeds opgeslagen in de cloud. Schoolse taken en documenten worden bewaard in Smartschool. Persoonlijke data bewaar je in OneDrive. De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van persoonlijke software of andere data. De leerling is dus zelf verantwoordelijk voor de back-up van deze programma’s en gegevens.

De laptops zijn standaard uitgerust met een antivirusprogramma dat automatisch elk bestand controleert op virussen. Indien het programma een virus detecteert, waarschuw je altijd een leerkracht. Wijzig nooit iets aan de instellingen van het antivirusprogramma.

Alle leerlingen krijgen toegang tot het internet via de draadloze wifi-antennes van de school. De laptop is op school in de eerste plaats een leermiddel en moet als dusdanig gebruikt worden. Misbruiken zullen steeds opgespoord en gesanctioneerd worden.

Voor situaties die niet expliciet vermeld staan in de bovenstaande tekst, geldt de Belgische wetgeving op school. Meer bepaald willen we de aandacht vestigen op het auteursrecht (kopiëren en downloaden van films, muziek en software), de wet op de privacy, hacking en alle andere vormen van computermisbruik.