Schoolstructuur

Schoolstructuur OLVI

EERSTE GRAAD 1ste en 2de jaar — Campus Brandstraat
TWEEDE EN DERDE GRAAD 3de jaar — Campus Gasstraat
4de, 5de, 6de, 7de jaar– Campus Onze-Lieve-Vrouwstraat

Algemeen directeur: Sigrid Paesschierssens

Pedagogisch directeur 3de graad (5de, 6de en 7de jaar): Bernadette Steeno

Pedagogisch directeur 2de graad (3de en 4de jaar): Katrien Herremans

Pedagogisch directeur 1ste graad (1ste en 2de jaar): Els Verbeeck

Het Onze-Lieve-Vrouwinstituut (OLVI) ontstond in 2001 door de fusie van het Onze-Lieve-Vrouwcollege en de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie.  Beide scholen blikten toen reeds terug op een onderwijstraditie van meer dan honderd jaar.  Sinds de start groeide OLVI uit tot de grootste middelbare school in Boom. Op dit moment telt OLVI ongeveer 1800 leerlingen verspreid over drie campussen.  Het grote startaanbod van studierichtingen in drie onderwijsvormen ASO, BSO en TSO werd het voorbije decennium nog aangevuld.  Dit laat toe dat leerlingen binnen de eigen school naast een grote keuze ook veel mogelijkheden krijgen tot (her)oriëntering. Reeds van bij het begin werkte OLVI samen met andere katholieke scholen in de regio.  OLVI Boom vormt samen met zijn partners Sjabi Puurs en OLVP Bornem de scholengemeenschap Boom-Bornem-Puurs. Verschillende directieleden stonden aan het hoofd van OLVI.  Het eerst jaar lag de algemene leiding in handen van dhr. Bruno Struyf.  Hij werd eerst opgevolgd door dhr. Hugo Mampaey, later door mevr. Reinhilde Somers, dhr. Raf Tits en dhr. Lucien Van Zwynsvoorde. Mevr. Sigrid Paesschierssens sluit voorlopig de rij van algemeen directeurs.

Campussen Boom

  • OLVI – 1ste graad – Campus Brandstraat – info.middenschool@olviboom.be – tel. 03 880 26 70
  • OLVI – 2de graad (3de jaar) – Campus Gasstraat – info.tweedegraad@olviboom.be – tel. 03 880 27 55
  • OLVI – 2de en 3de graad – Campus Onze-Lieve-Vrouwstraat – info.tweedegraad@olviboom.be / info.derdegraad@olviboom.be – tel. 03 880 27 30

Campussen Puurs  

  • SJABI – Middenschool – 1ste graad – Campus Kerkplein – eerste.graad@sjabi.be – tel. 03 890 63 20
  • SJABI – Bovenbouw – ASO – BSO – TSO – Campus Begijnhof – sjabi.begijnhof@sjabi.be – tel. 03 890 63 30
  • SJABI – Bovenbouw – BSO – TSO – Campus Schuttershof – sjabi.schuttershof@sjabi.be – tel. 03 897 95 80
  • SJABI – Buso – Campus Hof-ten-Berglaan – buso@sjabi.be – tel. 03 897 96 70

Campussen Bornem

  • OLVP – Middenschool – 1ste graad – Campus Driesstraat –  onthaal@olvpbornem.be – tel. 03 889 44 25
  • OLVP – Bovenbouw – ASO – TSO – BSO – Campus Kardinaal Cardijnplein –  onthaal@olvpbornem.be – tel. 03 889 36 52