s’OLV-It?

s’OLV-It?

s’OLV-It

Wat is s’OLV-It?

De s’OLV-It groep bestaat uit personeelsleden van OLVI en gaat de koers van onze school bepalen voor de komende jaren.

Deze werkgroep maakt gebruik van een eigen werkwijze die Waarderend Organiseren heet. Op basis van wat we dromen voor onze school zien we waar we naartoe willen.

Het is dus duidelijk niet de bedoeling om te focussen op wat niet zo goed loopt. Het is belangrijk dat de input komt van alle betrokken partijen in het schoolleven. Daartoe werden ouders, leerlingen, leerkrachten bevraagd. Dit vormt de basis voor de visie en de daaruit voorvloeiende leidende principes die dan weer de basis vormen voor de werkgroepen die hiermee aan de slag gaan. De werkgroepen zetten de dromen zo veel als mogelijk om in werkelijkheid.

Waar komt het idee vandaan?

Onze directie kwam in contact met deze specifieke manier van werken op een congres, en zag hierin mogelijkheden voor onze school.

Waar zal s’OLV-It concreet over gaan?

De bevragingen leidden tot een visietekst en vijf leidende principes waar de school aandacht aan wilt besteden:

  1. Samen talenten ontdekken en versterken
  2. Handig met je verstand en verstandig met je handen
  3. Reflecteren om te leren
  4. Verbonden in diversiteit
  5. Team OLVI goed omringd!

Zoals je hierboven al kon lezen zijn het de werkgroepen die aan de slag gaan vanuit deze principes om de dromen uit de bevragingen zo veel mogelijk te realiseren. In elke werkgroep zit ook een afgevaardigde vanuit de s’OLV-It-groep. Deze groep zal over de werkgroepen heen bewaken dat er gewerkt wordt volgens de vooropgestelde visie.

Wanneer gaan we de resultaten ervan zien?

Zo’n projecten worden natuurlijk niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Maar sommige initiatieven zullen spoedig merkbaar zijn of zijn al merkbaar. Alle werkgroepen kwamen al een eerste keer samen. Bij een aantal dromen was het mogelijk om voor een quick-win te gaan. Zo werd er vorig schooljaar reeds gewerkt aan een nieuw sanctioneringsbeleid. Hiermee gingen we van start op 1 september. Voor leerlingen werd dit zichtbaar door de posters in elke klas en door het introductiefilmpje bij de start van het schooljaar. Sommige leerlingen merkten het ook al op een andere manier. Hoofddoel van het beleid is een opvolging die leidt tot meer gewenst gedrag.

Er werd ook geïnvesteerd in betere koffie in de leraarskamer en voor leerlingen wordt er werk gemaakt van de inrichting van de overdekte speelplaats en het opleuken van de andere speelplaatsen.

Persoonlijke mening over de ideeën van de leerlingen?

De ideeën van de leerlingen waren uiteenlopend en erg waardevol. Zij hebben zeker al hun rol gespeeld in het bepalen van de leidende principes. Deze ideeën zullen nu een inspiratiebron zijn voor de agenda van elke s’OLV-It-werkgroep.

C.V.P.