Oudervereniging nieuws

Oudervereniging nieuws

Zoals jullie in het artikel over dhr. Van Zwynsvoorde al konden lezen, wordt 30 juni 2021 niet zomaar een laatste schooldag voor OLVI. Naast afscheid nemen van dhr. Van Zwynsvoorde, nemen wij die dag ook afscheid van de voorzitter van onze oudervereniging, mevr. Petra Kerremans.

In 2015 keerde zij terug naar de school waar zij ooit zelf op de schoolbanken zat. Al was dit toen nog de O.-L.-Vrouw Presentatie en nog niet OLVI. Als mama van een 12-jarige zoon koos zij steevast voor onze school. Zes jaar lang volgde zij het reilen en zeilen van onze school niet alleen van thuis uit, maar was zij nauw betrokken bij onze werking als lid van de oudervereniging.

In 2017 was zij bereid om de fakkel over te nemen van de vorige voorzitter. Zij bereidde niet alleen de vergaderingen voor, maar vertegenwoordigde onze oudervereniging ook bij de overkoepelende organisatie, zette zich in voor nieuwe ideeën en voor het werven van nieuwe leden. Dit alles deed ze steeds vanuit een natuurlijk flow en met veel enthousiasme. Wij willen haar langs deze weg een DIKKE DANKJEWEL geven en hopen dat zij haar enthousiasme over onze school nog lang zal blijven uitdragen.

E.V.