Modernisering in OLVI

Modernisering in OLVI

In onze laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar kon u al lezen hoe onze eerste graad gemoderniseerd werd en hoe deze modernisering zich verder doorzette in de tweede graad. Ondertussen zijn we een schooljaar verder en stroomt de eerste lichting leerlingen uit het gemoderniseerde secundair onderwijs al bijna door naar het vierde jaar.

Voortschrijdende inzichten in het vernieuwde aanbod hebben ervoor gezorgd dat we dit schooljaar het aanbod voor onze tweede graad hebben aangepast. Uitgangspunten hierbij waren:

  • het aanbod zo goed mogelijk laten aansluiten bij zowel de huidige noden als die van de afgelopen jaren;
  • de organisatorische haalbaarheid op langere termijn;
  • het aanbod zo goed mogelijk laten aansluiten bij de brede eerste graad.

Hierdoor werden 3 studierichtingen geschrapt uit ons aanbod: Grieks-Latijn, Economische wetenschappen en Taal en communicatie. Daarnaast werd de studierichting Bedrijf en organisatie toegevoegd. Deze nieuwe studierichting zal meteen opgestart worden in het derde en in het vierde jaar om zo veel mogelijk leerlingen te kunnen bedienen. Met deze wijzigingen behouden we een aanbod verspreid over onze 4 domeinen met aandacht voor de verschillende finaliteiten.

Voor het volledige overzicht van ons aanbod kan u terecht op onze website via https://www.olviboom.be/bovenbouw/studieaanbod/

E.V.