IEDEREEN K’BAAM

IEDEREEN K’BAAM

K’Baam in de eerste graad bestaat al minstens 10 jaar en heeft altijd al willen inzetten op het aansporen van leerlingen om initiatief te nemen allerhande. Dit vanuit het idee dat als leerlingen actief betrokken worden bij het schoolgebeuren ze ook meer verbondenheid zullen voelen met de school.  

In het begin vaardigde elke klas een verkozene en een reserve af. We merkten al snel dat het niet zo goed werkte: vaak werden enkel de populaire leerlingen verkozen en niet de meest gemotiveerde.  

Een beetje later werden leerlingen persoonlijk aangesproken om bepaalde taken uit te voeren. Gaandeweg voelden we eigenlijk dat het belangrijk was om alle leerlingen te betrekken bij de leerlingenraad en niet enkel die leerlingen die graag ‘vergaderen en denken’. We stellen ook vast dat bij het organiseren van activiteiten er verschillende types leerlingen konden aangesproken worden. Je hebt er die ideeën bedenken en willen overleggen met leerkrachten en directie. Anderzijds zijn er leerlingen die echt gewoon liever een podium ineensteken of graag iets willen verkopen op een oudercontact. Vanuit het idee dat een optreden zonder publiek ook niet tof is, wilden we de leerlingen die ‘gewoon’ genieten van de activiteiten ook er bewust van laten zijn dat dat belangrijk is. Vandaar dat de slogan groeide: K’Baam… dat is denken, doen en beleven. Met de uitwerking ‘denkers, doeners en belevers’ kunnen we de hele school bereiken en is IEDEREEN K´BAAM 😀 

We willen ook de nadruk leggen op het feit dat leerlingen mogen kiezen en niet altijd dezelfde keuze moeten maken. Vandaag een doener en morgen en denker? Perfect mogelijk.  

Middelen en tijd die ter beschikking gesteld worden? We maken met de werkgroep elk jaar een begroting op en vragen wat we denken nodig te hebben, maar wel met in ons achterhoofd dat het niet te exuberant moet worden. Tijd krijgen we niet ter beschikking. Alles is vrijwillig en na de uren! We werken wel geregeld samen met het VIP om bepaalde dingen te regelen.  

We zorgen voor een warm onthaal de eerste dag en week. Zo kunnen de leerlingen direct kennismaken met de leerlingenraad op dag 1 en ook al een OLVI-trui bestellen. Na een paar weken polsen we naar het welzijn van onze leerlingen in het nieuwe jaar en kunnen ze open feedback geven. 

Op de echte startvergadering, na ongeveer een maand op de schoolbanken, kunnen leerlingen dan met ideeën komen om het schoolgebeuren voor hun aangenamer te maken. Een toffe wilde brainstorm die ook dit jaar maar moeizaam op gang kwam, maar nadien niet meer te temmen was. Een van de ideeën was iets te doen rond Halloween en dat deden we: we knutselden versiering, we bestelden soep en maakten snoepzakjes. Uiteraard werd er reclame gemaakt voor de verschillende activiteiten. Enkele leerlingen staken zelfs een dansje in elkaar. Op donderdag voor de herfstvakantie kwamen de voorleesheksen op bezoek. Een griezelverhaal in de bib door 3 heksen gelezen. Wanneer een leerling tussendoor fluisterde tegen een andere leerling ”Amai, ik kreeg zelfs even kippenvel.” zal het zeker de moeite geweest zijn. Op vrijdagmiddag konden onze leerlingen luisteren naar muziek, mee het dansje aanleren, een kop soep kopen of wat snoep. Op het einde van de middag koos de directie uit alle klasafgevaardigden de best verklede leerling. Ook dat was een succes.    

Op het programma staan zeker nog Valentijn, Dikketruiendag, maar het volgende hoogtepunt zal de Week tegen Pesten zijn. Daar zitten een aantal dingen in die we willen doen, maar wat er echt zal gebeuren, hangt uiteraard van de leerlingen af.  

Wekelijks krijgen de leerlingen kans op fijne muziek op de speelplaats, maar de voorwaarde is wel een propere speelplaats. De regeling voor het opruimen van het vuil wordt wel door ons in handen genomen.  

Uiteraard willen we ook het schooljaar nog fijn afsluiten, maar ook dat ligt een groot stuk in handen van de leerlingen. Voor coronatijden gebeurde dit door een fuif voor de 2dejaars of een lekker fris ijsje op een warme zomerdag. 

De leerkrachten die dit jaar de leerlingenraad in goede banen proberen te leiden zijn Lien De Troetsel, Anke Borremans, Sarra Voorspoels en Griet Ruytjens. We proberen ook rekening te houden met onze energie die voorradig is of net niet…. 

M. J.