Een mooie weg na de OLVI-schoolbanken…

Een mooie weg na de OLVI-schoolbanken…

Een mooie weg na de OLVI-schoolbanken…

Laura Remery liet zich opmerken als studentenvertegenwoordiger en voorzitster van de KdG-studentenraad.  Vol trots contacteerden we haar en stelden haar enkele vragen.

Hoe blik je terug op de jaren op OLVI? Waaraan heb je mooie herinneringen? Waarvan was je blij dat je eindelijk verlost was?

Het is een cliché, maar de mooiste momenten waren die met mijn vrienden: samen een babbeltje doen onderweg naar school, op donderdag een frietje gaan eten op de markt of samen eens klagen over een opdracht. Ik heb ook heel goede herinneringen aan een aantal leerkrachten, bv. mevrouw Marckx die al eens van een mopje hield of meneer Van Elshocht die ik me al huppelend op een bezemsteel kan herinneren (of was het toen ridder Van Elshocht? 😉 )

Ik moet toegeven dat ik persoonlijk geen al te grote fan was van wiskunde. Ik ben heel gelukkig dat ik al een aantal jaar kan doen alsof dat vak niet bestaat.

Welke weg bewandelde je na OLVI?

Ik begon met de opleiding Toegepaste Taalkunde aan de UA. Na twee jaar voelde ik mij daar toch niet echt op mijn plaats. Omdat ik niet goed wist wat ik liever zou willen doen, heb ik toen beslist tijdelijk te stoppen met mijn studies en heb ik een jaar gewerkt. De zomer daarop heb ik dan nog eens alle infobrochures gelezen en heb ik nog eens alle websites bezocht, zo ben ik bij de opleiding Rechtspraktijk op KdG terechtgekomen.

Je bent op dit moment voorzitster van de KdG-studentenraad. Hoe rolde je in die rol?

De allereerste dag dat ik aan mijn studies Rechtspraktijk begon, kwamen er studentenvertegenwoordigers in de klas spreken over de opleidingsstudentenraad (OSR). In die raad worden alle zaken die de opleiding aangaan besproken zoals bv. lessen- en examenroosters, de inhoud van de vakken etc. Ik heb me toen meteen opgegeven als lid en heb het hele jaar mijn medestudenten vertegenwoordigd en hun mening verdedigd. Op het einde van elk academiejaar krijgen de leden van de OSR de kans om zich kandidaat te stellen voor de overkoepelende KdG-studentenraad. Ik heb dan mijn kans gewaagd en ben door mijn medestudenten verkozen als vertegenwoordiger van onze richting. Ik vond die hele ervaring zo fijn en leerrijk dat ik me op het einde van het jaar weer kandidaat stelde (en opnieuw verkozen werd). Ik heb me toen ook meteen kandidaat gesteld als voorzitster bij de studentenraad en werd daar unaniem verkozen.

Er werd me toen aangeraden minder studiepunten op te nemen om alles te kunnen combineren. Vanuit de studentenraad kan je ook externe mandaten opnemen bij onder andere de VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten) en het ASO (Antwerps Studentenoverleg). Ik had daar ook een aantal mandaten van opgenomen. Daarom zit ik nu – 4 jaar na de start van mijn studies – in het laatste jaar, weer als voorzitster. Het is heel mooi om na zo’n woelig coronajaar beloond te worden voor je inzet door het nog een keer te mogen doen. En dat ik drie keer na elkaar het vertrouwen kreeg van mijn medestudenten om ons te vertegenwoordigen op hogeschoolniveau was voor mij echt de kers op de taart.

Je bent ook politiek actief buiten het studentengebeuren om. Vertel daar eens iets over…

Na de vorige verkiezingsuitslag was ik, net zoals veel mensen denk ik, een beetje geschrokken. Ik heb altijd een grote interesse gehad in politiek, maar durfde die stap naar actief participeren niet zetten.  Toen heb ik meteen een lidkaart van Groen gekocht en heb ik me aangesloten bij Jong Groen. Begin dit jaar waren er daar bestuursverkiezingen en bij Jong Groen is het traditie dat je eerder genomineerd wordt voor een functie i.p.v. dat je je zelf kandidaat stelt. Een aantal personen waren op de hoogte van mijn werk bij de studentenraad en mijn externe mandaten en hebben mij genomineerd als studentenverantwoordelijke. Een rol die ik dit jaar met veel plezier opneem!

Wat zijn je toekomstplannen?

Ab-so-luut geen idee. Ooit zou ik graag lesgeven, maar moest er zich een leuke aanbieding voordoen, spring ik graag eerst nog even een andere richting uit. Politiek heeft me altijd geïnteresseerd, het recht is ook nog steeds een passie. Als ik iets heb geleerd van mijn ervaring als studentenvertegenwoordiger is dat je kansen moet grijpen als ze zich voordoen, en dat de ene opportuniteit een deur kan openen voor een andere. Als ik die allereerste dag niet ‘ja’ had gezegd op de opleidingsstudentenraad was ik vandaag waarschijnlijk geen studentenverantwoordelijke geweest bij Jong Groen. Ik laat het allemaal op me afkomen.

Heb je nog een boodschap of nuttige tips voor de leerlingen van OLVI?

Voor zij die een studiekeuze moeten maken dit jaar: zorg dat het jouw keuze is. Vraag gerust advies aan je familie, vrienden, leerkrachten,… maar zorg dat je een beslissing maakt waar je je goed bij voelt. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik van mijn ‘foute’ keuze alleen maar geleerd heb.

En last but not least:  Geniet van de je tijd op OLVI! Je gaat me niet geloven, maar het gaat zo snel voorbij en je zal het meer missen dan je nu zou durven denken.