Home » Schoolinfo » Historiek
Historiek

Het Onze-Lieve-Vrouwinstituut (OLVI) ontstond in 2001 door de fusie van het Onze-Lieve-Vrouwcollege en de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie.  Beide scholen blikten toen reeds terug op een onderwijstraditie van meer dan honderd jaar.  Sinds de start groeide OLVI uit tot de grootste middelbare school in Boom. 
Op dit moment telt OLVI ongeveer 1800 leerlingen verspreid over drie campussen.  Het grote startaanbod van studierichtingen in drie onderwijsvormen ASO, BSO en TSO werd het voorbije decennium nog aangevuld.  Dit laat toe dat leerlingen binnen de eigen school naast een grote keuze ook veel mogelijkheden krijgen tot (her)oriëntering.
Reeds van bij het begin werkte OLVI samen met andere katholieke scholen in de regio.  OLVI Boom vormt samen met zijn partners Sjabi Puurs en OLVP Bornem de scholengemeenschap Boom-Bornem-Puurs.
Verschillende directieleden stonden aan het hoofd van OLVI.  Het eerst jaar lag de algemene leiding in handen van dhr. Bruno Struyf.  Hij werd eerst opgevolgd door dhr. Hugo Mampaey, later door mevr. Reinhilde Somers en dhr. Lucien Van Zwynsvoorde. Raf Tits sluit voorlopig de rij van de algemeen directeurs.