Omwille van veiligheidsredenen kregen wij de opdracht van de veiligheidsdiensten om de volledige campus Bassinstraat te evacueren. De leerlingen van het secundair werden overgebracht naar de campus Brandstraat en mochten van daaruit rond 14.30 uur naar huis vertrekken of opgehaald worden indien dat mogelijk was. Ondertussen hebben de veiligheidsdiensten de gebouwen opnieuw vrijgegeven. Alle leerlingen zijn in veiligheid.

Leerlingen kunnen hun persoonlijke spullen nog tot 17.00 u. op de campus Bassinstraat ophalen.

De leerlingen van campus Brandstraat (1ste graad) en campus Gasstraat (3de jaar) zijn veilig, de lessen lopen door tot 15.45 uur.

Indien u hierover dringende vragen hebt, kan u terecht op het nummer 03/880 27 35.