Home » Lessentabellen » Derde graad TSO
Lessentabel Derde graad TSO

Derde graad, eerste jaar

  Accountancy en IT Marketing en ondernemen

Office management en communicatie

Sociale en technische wetenschappen
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Bedrijfseconomie 7 10 - -
Duits - 2 3 -
Engels 3 3 4 2
Frans 3 4 4 3
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2
Integrale opdrachten - - - 6
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 1 1 1 4
Nederlands 3 3 3 4
Recht - - 2 -
Secretariaat - - 5 -
Sociale wetenschappen - - - 4
Toegepaste informatica 6 - - -
Wiskunde 4 3 2 3
Zakelijke communicatie Nederlands - - 2 -
Totaal 33 32 32 32

 

Derde graad, tweede jaar

  Accountancy en IT Marketing en ondernemen Office management en communicatie Sociale en technsiche wetenschappen
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Bedrijfseconomie 7 10 - -
Duits - 2 3 -
Engels 3 3 4 2
Frans 3 4 4 3
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2
Integrale opdrachten - - - 6
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 1 1 1 4
Nederlands 3 3 3 4
Recht - - 2 -
Secretariaat - - 6 -
Sociale wetenschappen - - - 4
Stages - - 2 -
Toegepaste informatica 6 - - -
Wiskunde 4 3 2 3
Zakelijke communicatie Nederlands - - 1 -
Totaal 33 32 34 32