STEM in 1A

Home / STEM in 1A

Wat kan er aan bod komen in dit verkennend project?

  • experimenteren
  • onderzoekend werken
  • stimuleren van probleemlossend denken
  • wiskundige
  • technische en wetenschappelijke items