Beste OLVI-eerste graad

Het lukte me niet zo goed in de lagere school. Ik vond de leerstof moeilijk waardoor ik hard moest werken terwijl ik toch niet zo’n goede punten haalde. Ik heb wat extra hulp nodig van de leerkrachten, maar ik wil wel een uitdaging als het kan. De juf van het 6de heeft ook al laten weten dat ik op het einde van het jaar mijn getuigschrift lager onderwijs niet zal halen.

Vraag van Imani

Leerling 6de leerjaar

Beste Imani

In 1B worden de lessen gegeven in een kleinere klasgroep. Zo kunnen we de leerlingen individueel beter begeleiden. Er is minder theorie en we geven op een meer praktische manier les zodat alle leerlingen betrokken worden en kunnen schitteren. We focussen vooral op leren leven en leren leren.

Antwoord OLVI-eerste graad

Beste OLVI-eerste graad

Ik word voor 31 december van dit jaar nog 12 jaar en ik zit niet in het zesde leerjaar. Mag ik al naar het middelbaar?

Vraag van Mats

Leerling 4de leerjaar

Beste Mats
Wie zijn getuigschrift niet behaald heeft en ten laatste op 31 december van dit jaar 12 jaar wordt, kan naar het eerste leerjaar B.

Antwoord OLVI-eerste graad

Extra woordje uitleg over 1B

We gaan je in 1B helpen, zodat je graag naar school komt! Je leert nieuwe dingen, maar je herhaalt ook veel leerstof uit de lagere school, zodat je alles goed begrijpt.
Je zit met maximum 12 leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten iedereen beter begeleiden en soms ook wat uitdagen.
Tijdens de FLEX-uren wordt er extra aandacht besteed aan sociale vaardigheden en differentiatie. Je hebt in 1B nog geen proefwerken. In plaats daarvan zijn er projectweken, waarin we werken rond leuke thema’s.
In 1B ga je heel wat nieuwe vakken krijgen. Een paar voorbeelden: techniek, beeld, natuur en ruimte en Engels. Je mag ook proeven van drie verkennende projecten. Zo kan je zelf ontdekken waar je interesses en je talenten liggen. Deze komen elk 1 trimester aan bod. We zetten de verkennende projecten even voor je op een rijtje: