In OLVI-eerste graad telt een schooldag 7 lesuren van 50 minuten. Op woensdag tellen we slechts 4 lesuren.
Toch bestaat de mogelijkheid dat sommige klassen van het 2de jaar, een 8ste lesuur in hun lessenrooster ingepland krijgen. In het rooster van de betrokken
klassen wordt dan wel een ander lesuur geschrapt, zodat een schoolweek voor iedereen 32 lesuren telt.
Je kan zelf ook vrijblijvend naar de huiswerkklas gaan. Daar kan je tijdens het 8ste lesuur, begeleid door een leerkracht, voor school werken.
 • 08.20 u. – je wordt op school verwacht
 • 08.22 u. – eerste belsignaal
 • 08.25 u. – aanvang van de lessen
 • 10.05 u. – 10.20 u.: pauze
 • 10.20 u. – 12.00 u.: lessen
 • 12.00 u. – 13.00 u.: middagpauze
 • 13.00 u. – 14.40 u.: lessen
 • 14.40 u. – 14.55 u.: pauze
 • 14.55 u. – 15.45 u.: lessen
 • 15.45 u. – einde schooldag
 • 15.45 u. – 16.35 u.: eventueel 8ste lesuur