Economie en organisatie in 1A

Home / Economie en organisatie in 1A

Wat kan er aan bod komen in dit verkennend project?

  • stimuleren van probleemoplossend denken
  • mediawijsheid
  • ICT- vaardigheden
  • marketing
  • financiële geletterdheid
  • organiseren van een evenement of winkel