Wie zijn wij en wat doen wij?

Bij het begin van het nieuwe schooljaar laten we u graag kennismaken met de Oudervereniging. Een  ploeg enthousiaste ouders die om de 6 weken samen komt  met de directie en een aantal onderwerpen bespreekt die ons als ouders aanbelangen.

We organiseren gespreksavonden met deskundige gastsprekers over onderwerpen die alle ouders aanbelangen. Enkelen van ons vertegenwoordigen de ouders in de schoolraad en brengen daarover verslag uit op de vergadering van de oudervereniging.

We steken een handje toe bij verschillende activiteiten die de school organiseert zoals quiz, kennismakingsdagen, infoavonden of evenementen zoals OLVI Zingt,  …

En natuurlijk willen we uw spreekbuis zijn. Daarom kunt u ons steeds met uw vragen, opmerkingen of suggesties bereiken. Wij vormen een gezellige ploeg, ons engagement mondt uit in vriendschap. Op het einde van het schooljaar maken we samen een uitstap.

Was u, toen uw kind nog op de lagere school zat, reeds een actieve ouder? Of wilt u nu nauwer betrokken worden bij de schoolwerking? Wij nodigen u van harte uit om samen met ons mee te werken aan een goede verstandhouding tussen ouders en school.

contacteer ons voor meer info op het volgende mailadres: oudervereniging@olviboom.be