Stagebegeleiding op OLVI Boom

Onze school wil meewerken aan een degelijke lerarenopleiding. Daarom geven we studenten de kans om praktijkervaring te verwerven via efficiënte stages.
Om de draagkracht in onze school te bewaken werden er afspraken gemaakt over de aanvaarding van de stagiairs.

In OLVI-BOOM 1°graad, 2°graad en 3° graad worden lerarenstages aanvaard via het vlaanderenbreed registratiesysteem stages: www.lerarenstage.be

Neem contact op met je opleidingsinstituut om je stage op deze manier op onze school aan te vragen.

Indien je aanvraag niet via deze weg doorgegeven kan worden, neem dan contact op met de stagementor:

Karin Matheussen
E-mailadres: karin.matheussen@olviboom.be
Gsm: 0475 87 00 49

Bij aanvaarding van je stage verwachten we je op één van de contactdagen:

  • dinsdag 9 oktober 2018
  • dinsdag 11 december 2018

Karin Matheussen

Mentor-coach
OLVI BOOM

Vrijwilligers – vrijwilligerswerk

De nieuwe regelgeving rond vrijwilligers/vrijwilligerswerk verplicht de school u de nodige informatie hierover te verschaffen. Klik hier voor meer informatie.