Stagebegeleiding op OLVI Boom

Onze school wil meewerken aan een degelijke lerarenopleiding. Daarom geven we studenten de kans om praktijkervaring te verwerven via efficiënte stages.
Om de draagkracht in onze school te bewaken werden er afspraken gemaakt over de aanvaarding van de stagiairs.

In OLVI-BOOM 1°graad, 2°graad en 3° graad worden lerarenstages aanvaard via het vlaanderenbreed registratiesysteem stages: www.lerarenstage.be

Neem contact op met je opleidingsinstituut om je stage op deze manier op onze school aan te vragen.

Indien je aanvraag niet via deze weg doorgegeven kan worden, neem dan contact op met de stagementor:

Stephanie Janssens
E-mailadres: stephanie.janssens@olviboom.be