Onze troeven

Het eerste jaar secundair is voor vele leerlingen een hele aanpassing. Daarom maken we tijd om onze leerlingen op een degelijke wijze te verwelkomen. Er zijn de eerste twee dagen nog geen aparte lessen, maar het titularissenteam maakt de leerlingen wegwijs op school en in de reglementen.

Onze bibliotheek is een mooi uitgerust lokaal waar leerlingen info kunnen opzoeken en leesboeken kunnen ontlenen. Kosteloos, maar met de vraag om zorg te dragen voor ons materiaal. Elke middagpauze kunnen leerlingen in de bib gaan werken aan allerlei projecten waar ze mee bezig zijn.

Elk vak heeft zo zijn eigen specifieke elementjes die je best op de ene of de andere manier kan studeren. Daar helpen de vakleerkrachten graag bij. Maar er zijn ook zo van die algemene zaken, zoals hoe je best je agenda of je boekentas gebruikt, hoe je taken moet aanpakken, welke strategieën je waarvoor best gebruikt, … Die dingen bestuderen we in de lessen leren leren.
Maar naar school gaan is meer dan alleen maar leren leren. Het is ook leren kiezen: kiezen voor vriendschap, kiezen om iets met je talenten te doen, kiezen voor volgend jaar, … De klastitularissen begeleiden een heel keuzeproces daarheen je schooljaar.
In de lessen Leefsleutels denken we na over allerlei thema’s zoals (cyber)pesten, ruzie en agressie, roken, … omdat dat nu eenmaal thema’s zijn waar we eens goed moeten over nadenken!

’t VIP is de leerlingbegeleiding van de OLVI-eerste graad. Alle problemen en probleempjes kunnen besproken worden met leerkrachten die vertrouwenspersoon zijn voor de leerlingen. Elke dag zijn ze op elk moment beschikbaar. Als ze kunnen helpen, helpen ze.

In de Brandstraat vind je onze eerste graad, de eerste graad van OLVI. Dat betekent dat de leerlingen van het eerste en het tweede jaar een eigen campus hebben, afgescheiden van de oudere leerlingen. Op die manier kunnen we hen de volle aandacht bieden die een jongere op weg naar volwassenheid nodig heeft. Pauzeren doen onze leerlingen met leeftijdsgenoten.

De tijd staat niet stil. De technologie ook niet. Onze leerkrachten gebruiken in bijna alle vaklokalen een Smartboard/ Smart-TV. Het oude vertrouwde krijtbord verdween en maakte plaats voor digitale borden. Een evolutie die de buitenwereld iets makkelijker in de klas toelaat.

Hoewel samen leren en met elkaar leren heel erg belangrijk kan zijn, is het samen leven in een klasgroep niet altijd even gemakkelijk. Daarom gaan de eerstejaars al bij het begin van het schooljaar op tweedaagse om elkaar écht te leren kennen. Onze tweedejaars gaan op klasdag; een dag waarop elke klas zijn eigen ding doet, samen met het titularissenteam.

In de OLVI-eerste graad stellen we alles in het werk om alle basisschoolverlaters op een voor hen gepaste manier aan te pakken. Uiteraard is niet voor elk specifiek zorgprobleem de nodige kennis op onze school aanwezig. Samen met u willen wij bepalen of onze kennis voldoende is om uw kind op te vangen.

Het aanvaarden van een jongere als leerling in functie van de school houdt voor de school het engagement in om met deze jongere op weg te gaan en alle mogelijke middelen in te zetten om deze jongere optimale kansen tot ontplooiing te geven.

Leerlingen die thuis niet echt de mogelijkheid hebben om op een rustige manier aan hun schoolwerk te werken, kunnen terecht in de huiswerkklas. Ze moeten het wel echt zelf willen. Enkele leerkrachten staan dan klaar om te helpen als het nodig is.

Wij vinden een goede kennis van de Nederlandse taal absoluut een pluspunt. Later op de arbeidsmarkt, maar ook in je dagelijkse contacten met anderen. Met taalkalenders en taalposters wijzen we onze leerlingen op de betekenis van bepaalde woorden die in het dagelijkse leven en op school vaak voorkomen. Onze leerkrachten nemen regelmatig hun eigen taalgebruik onder de loupe, zodat ze zeker zijn dat onze leerlingen écht begrijpen wat ze zeggen.

Onze leerlingen moeten weten hoe je rekening moet houden met de dode hoek van een vrachtwagen, moeten weten hoe een fietser zich in het verkeer dient voort te bewegen,… We zorgen ervoor dat iedereen dat zeker nog eens goed uitgelegd krijgt. Bovendien komt de preventiedienst van de gemeente Boom jaarlijks de fietsen van onze leerlingen controleren… Wie slaagt?

Een leerling in het secundair heeft elke dag verschillende vakken en moet voor elk vak ook weer het nodige materiaal meebrengen. Dat resulteert vaak in te zware boekentassen. Maar gelukkig hebben we vaklokalen waar het nodige materiaal voorhanden is. De leerkrachten proberen er op te letten, geen al te zware cursussen te laten meezeulen. En elk jaar proberen we de leerlingen ervan te overtuigen dat twee pennenzakken met daarin elf potloden, drie latjes en twee gommen echt wel van het goede te veel is…

Als je je amuseert, sta je in contact met je vrienden en leer je anderen beter kennen. Als je je amuseert, hou je je bezig met leuke dingen. Daarom organiseren we tijdens het schooljaar middagactiviteiten voor de leerlingen. Leerkrachten en leerlingenraad zetten zich in om van de pauzes echte pauzes te maken.

Inspraak in je eigen leven en dat van je kind maakt dat je je betrokken voelt. Dat gevoel wil OLVI je graag bieden. De oudervereniging is steeds blij met nieuwe leden met nieuwe ideeën. Onze leerlingen vormen een eigen leerlingenraad waarin ze met hun eigen talenten gaan voor een eigen school, een eigen OLVI. Elk jaar opnieuw.

Om op een zinvolle manier te kunnen meewerken aan de uitbouw van onze samenleving zijn een aantal basiscompetenties vereist. Onder basiscompetenties verstaan we kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes binnen het ‘kennen’, ‘kunnen’ en ‘zijn’.

Inzicht krijgen in de natuur, technologie, de menselijke geest en de maatschappij, relationele netwerken kunnen ontwikkelen, kunnen communiceren en creatief kunnen zijn, willen onderzoeken en zichzelf kunnen bijsturen, … Het zijn allemaal elementen die in de basisvorming van elke leerling aanwezig moeten zijn. Daarom bieden wij in de eerste graad aan alle leerlingen van de A-stroom dezelfde vorming aan. Die basisvorming van de eerste graad vormt dan het fundament waarop meer gespecialiseerde vorming in de bovenbouw kan steunen.

Elke leerling wordt als persoon behandeld en elke leerling gaat mee op zoek naar eigen talenten. Leer- en leefproblemen zouden geen struikelblok mogen vormen in een schoolcarrière. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf leert aanvaarden zoals hij is, maar toch op zoek gaat naar de nodige uitdagingen. Wij bieden de leerling zorg op maat. Heb je een leerprobleem? Ben je eigenlijk steeds een stapje voor? We stellen een plan op en begeleiden je zoals we denken dat het nodig is, in samenspraak met jou en je ouders.

In een vaklokaal is al het materiaal dat voor een bepaald vak interessant kan zijn, aanwezig. Leerlingen worden echt in de sfeer van het vak gebracht. Dat houdt dan wel in dat leerlingen op weg gaan naar het juiste lokaal en de juiste leerkracht. Deze lokaalwisselingen gebeuren zeer vlot en hebben ook een positieve uitwerking op de houding van de leerlingen: even goeiedag zeggen tegen de leraar als je binnenkomt, rustig plaatsnemen, je spullen klaarleggen en de les volgen. Bovendien vormt dat beetje beweging tussen twee lessen door een welkome afwisseling!

Ook de computerklas staat elke middag open voor onze leerlingen. Alle digitale projecten kunnen afgewerkt worden en ook het internet staat open. Onder toezicht, uiteraard.