Onze troeven

Het eerste jaar secundair is voor vele leerlingen een hele aanpassing. Daarom maken we tijd om onze leerlingen op een degelijke wijze te verwelkomen. Er zijn de eerste twee dagen nog geen aparte lessen, maar het titularissenteam maakt de leerlingen wegwijs op school en in de reglementen.

Kom zeker eens een kijkje nemen in onze bib. Je vindt ze naast onze rustige speelplaats. Een boek ontlenen, rustig lezen, info opzoeken, in alle rust werken, het kan er allemaal. Bovendien kan het kosteloos, we vragen enkel om zorg te dragen voor ons materiaal. De bib is elke middagpauze geopend vanaf 12.25 uur voor alle leerlingen van de eerste graad.

Om op school en in de maatschappij te functioneren, redeneringen op te bouwen, problemen op te lossen of te plannen, heb je goed ontwikkelde executieve functies nodig.

Ze zorgen ervoor dat je je gedrag, je emoties en gedachten kan sturen en gericht kan inzetten. We worden niet met die skills geboren, maar kunnen ze vanaf de kleuterklas ontwikkelen via krachtige interacties en oefeningen. OLiVIer gaat met ons op pad doorheen deze functies

’t VIP is de leerlingbegeleiding van de OLVI-eerste graad. Alle problemen en probleempjes kunnen besproken worden met leerkrachten die vertrouwenspersoon zijn voor de leerlingen. Elke dag zijn ze op elk moment beschikbaar. Als ze kunnen helpen, helpen ze.

In de Brandstraat vind je onze eerste graad, de eerste graad van OLVI. Dat betekent dat de leerlingen van het eerste en het tweede jaar een eigen campus hebben, afgescheiden van de oudere leerlingen. Op die manier kunnen we hen de volle aandacht bieden die een jongere op weg naar volwassenheid nodig heeft. Pauzeren doen onze leerlingen met leeftijdsgenoten.

Samen met andere ouders de OLVI-werking van dichtbij volgen. Misschien zelfs samen eens iets organiseren voor andere ouders? Inspraak bij nieuwe voorstellen, zelf een idee aanbrengen? Op die manier hopen we onze ouders nauw te betrekken bij onze werking.
Leerlingenraad

Hoewel samen leren en met elkaar leren heel erg belangrijk kan zijn, is het samen leven in een klasgroep niet altijd even gemakkelijk. Daarom gaan de eerstejaars al bij het begin van het schooljaar op tweedaagse om elkaar écht te leren kennen. Onze tweedejaars gaan op klasdag; een dag waarop elke klas zijn eigen ding doet, samen met het titularissenteam.

In de OLVI-eerste graad stellen we alles in het werk om alle basisschoolverlaters op een voor hen gepaste manier aan te pakken. Uiteraard is niet voor elk specifiek zorgprobleem de nodige kennis op onze school aanwezig. Samen met u willen wij bepalen of onze kennis voldoende is om uw kind op te vangen.

Het aanvaarden van een jongere als leerling in functie van de school houdt voor de school het engagement in om met deze jongere op weg te gaan en alle mogelijke middelen in te zetten om deze jongere optimale kansen tot ontplooiing te geven.

Leerlingen die dat wensen, kunnen deelnemen aan onze huiswerkklas op maandag, dinsdag en/of donderdag. In alle rust voor school werken onder toezicht en eventuele begeleiding van een leerkracht.

Wij vinden een goede kennis van de Nederlandse taal absoluut een pluspunt. Later op de arbeidsmarkt, maar ook in je dagelijkse contacten met anderen. Met taalkalenders en taalposters wijzen we onze leerlingen op de betekenis van bepaalde woorden die in het dagelijkse leven en op school vaak voorkomen. Daarnaast vormen taalbegrip en leesplezier een rode draad doorheen de verschillende vakken.

In onze eerste graad focussen we op de verkeersveiligheid als zwakke weggebruiker. Hoe kan ik me veilig in het verkeer begeven als voetganger, fietser. Hoe houd ik rekening met de dode hoek van een vrachtwagen? Doorstaat mijn fiets de fietsencontrole? Hoe zorg ik ervoor dat ik zichtbaar ben? Het komt allemaal aan bod.

Een leerling in het secundair heeft elke dag verschillende vakken en moet voor elk vak ook weer het nodige materiaal meebrengen. Samen met OLiVIer zetten we in op organisatie en planning om ervoor te zorgen dat de boekentassen niet te zwaar worden en we toch het juiste materiaal bij hebben. Bovendien kunnen onze leerlingen, voor de democratische prijs van € 15 per jaar, gebruik maken van een persoonlijk locker.

Als je je amuseert, sta je in contact met je vrienden en leer je anderen beter kennen. Als je je amuseert, hou je je bezig met leuke dingen. Daarom organiseren we tijdens het schooljaar middagactiviteiten voor de leerlingen. Leerkrachten en leerlingenraad zetten zich in om van de pauzes echte pauzes te maken. Hou je van dans, voetbal, basketbal, creatief met wol, chillen op muziek met wat vrienden of lees je liever in alle rust een boek? Bij ons kan het allemaal!

K’Baam! Dat is onze leerlingenraad die er elk jaar opnieuw voor zorgt dat het leven op onze campus Brandstraat elk jaar nog een tikkeltje leuker wordt. Ben je een denker, een doener of een belever? Iedereen hoort erbij!

Naast de basisvorming vanuit de verschillende vakken, werken we vanuit het gemeenschappelijk funderend leerplan aan de vorming van elke leerling tot persoon. Door te werken aan de doelen uit het gemeenschappelijk ICT-leerplan, versterken we de ICT-vaardigheden van onze leerlingen.

Elke leerling wordt als persoon behandeld en elke leerling gaat mee op zoek naar eigen talenten. Leer- en leefproblemen zouden geen struikelblok mogen vormen in een schoolcarrière. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf leert aanvaarden zoals hij is, maar toch op zoek gaat naar de nodige uitdagingen. Wij bieden de leerling zorg op maat. Heb je een leerprobleem? Ben je eigenlijk steeds een stapje voor? We stellen een plan op en begeleiden je zoals we denken dat het nodig is, in samenspraak met jou en je ouders.

Voor een aantal vakken zijn er bijzonder materialen nodig om de lessen te ondersteunen. Voor deze vakken voorzien wij een vaklokaal. Voor de andere lessen blijven de leerlingen in hun eigen klaslokaal. Zowel in onze klaslokalen als in onze vaklokalen zorgen we voor een degelijke uitrusting zodat leerlingen en leerkrachten alle middelen ter beschikking hebben om er een boeiende, leerrijke les van te maken.

Een degelijke laptop voor elke leerling die kan ingezet worden als extra leermiddel naast de werkschriften, leerboeken, enz. Als ouder betaal je voor de laptop enkel een waarborg van € 40 euro. Alle andere digitale leermiddelen die erbij horen, kunnen we aanbieden voor een kostprijs van slechts € 50 per schooljaar.