OKAN block

NIEUW: OKAN op OLVI

Vanaf 1 september 2022 start OLVI met OKAN-onderwijs voor leerlingen die wel al het Latijnse alfabet beheersen.

In een kleine klasgroep zal een gemotiveerd en speciaal daartoe opgeleid team leraren aan de slag gaan met deze leerlingen om hen zo snel mogelijk Nederlands te leren, zodat ze kunnen doorstromen naar het regulier secundair onderwijs.’

Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs moeten leerlingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven)
  • op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn
  • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
  • onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen
  • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de 1ste, de 2de en de 5de toelatingsvoorwaarden afwijken.

Meer info of inschrijven via okan@olviboom.be of via telefoon op 03 880 27 35.