STEM-wetenschappen breidt uit met BIOTECHNIEKEN

STEM-wetenschappen breidt uit met BIOTECHNIEKEN

OLVI Boom breidt vanaf het schooljaar 2021 – 2022 haar domein STEM-wetenschappen uit met een nieuwe studierichting: biotechnieken.

Leerlingen komen terecht in een theoretisch-praktische studierichting die hen voorbereidt op bepaalde bacheloropleidingen in het STEM-domein. Ze kunnen ook de keuze maken om meteen naar de arbeidsmarkt te gaan.

In chemie en biologie worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties ontwikkeld van de toekomstige labomedewerker. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leren leerlingen onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Dit programma zorgt ervoor dat deze leerlingen ook een aantal beroepskwalificaties behalen waarmee zij later terecht kunnen in jobs als labotechnisch medewerker, laboratoriumassistent, operater voedings-, chemische- en farmaceutische industrie. Kortom beroepskwalificaties waarmee je de dag van vandaag zeker scoort op onze arbeidsmarkt.

OLVI Boom is verheugd dat zij met deze nieuwe studierichting haar domein STEM-wetenschappen kan uitbreiden. Voordien bestond het aanbod enkel uit sterk theoretische richtingen. Zo krijgen de leerlingen een ruimere waaier om uit te kiezen. Dit biedt meer kansen om de leerling zijn interesses en talenten te oefenen en te verfijnen om er uiteindelijk in uit te blinken.

De school beschikt reeds over de benodigde infrastructuur. Recent zijn alle labo’s uitgebreid en vernieuwd. Ook het lerarenkorps staat te trappelen om van start te gaan met deze nieuwe uitdaging.

Biotechnieken wordt aangeboden vanaf de tweede graad.

Meer info of inschrijven?