Inschrijven voor schooljaar 2021-2022:

Na telefonische afspraak kan u uw zoon/ dochter inschrijven voor het huidige schooljaar 03 880 26 70 of via mail: info.eerstegraad@olviboom.be Wat brengt u mee naar de inschrijving? Een kopie van:

 • Identiteitskaart
 • Schoolrapport vorig schooljaar + vorig(e) trimester(s)
 • Getuigschrift of attest lager onderwijs
 • BaSO-fiche

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023

Voorrangsperiode:
Indicator leerlingen:
 • Na telefonische afspraak via 03 880 26 70.
Alle andere nieuwe eerstejaars:

Tot 30/06/2022: maak uw afspraak via: https://bit.ly/olvi-afspraak.

Bent u niet in de mogelijkheid om u digitaal te registreren? Dan kan u een telefonische afspraak maken op 03 880 26 70.

Tijdens de zomervakantie: kan u langkomen zonder afspraak. Dit tijdens de openingsuren van de school:

 • juli:
  • vrijdag 1 juli van 9.30u tot 17.00 u
  • Maandag 4 juli van 9.30 u tot 20.00 u
  • Dinsdag 5 juli van 13.00 u tot 17.00 u.
  • Woensdag 6 juli van 13.00 u tot 17.00u
 • augustus
  • Woensdag 24 augustus van 9.30 u tot 17.00 u.
  • Donderdag 25 augustus van 13.00 u. tot 20.00 u.
  • Vrijdag 25 augustus van 9.00 u. tot 13.00 u.
  • Maandag 29 augustus van 14.00 u. tot 17.00 u.
  • Dinsdag 30 augustus van 9.30 u. tot 13.00 u.
Nieuwe tweedejaars:
 • Vanaf 19 april 2022. Na telefonische afspraak via 03 880 26 70.
Inschrijvingen voor de hogere jaren:


Inschrijvingen gebeuren steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van de ouder(s). De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.