Inschrijven voor schooljaar 2023-2024:

Na telefonische afspraak kan u uw zoon/ dochter inschrijven voor het huidige schooljaar 03 880 26 70 of via mail: info.eerstegraad@olviboom.be Wat brengt u mee naar de inschrijving? Een kopie van:

  • Identiteitskaart
  • Schoolrapport vorig schooljaar + vorig(e) trimester(s)
  • Getuigschrift of attest lager onderwijs
  • BaSO-fiche

Inschrijvingen voor 1B en 2B zijn niet meer mogelijk. Beide zijn volzet.

Inschrijven voor schooljaar 2024-2025

Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025 werken wij met een aanmeldingssysteem voor leerlingen die naar het eerste jaar secundair onderwijs gaan. Met dit aanmeldsysteem kan je je aanmelden voor alle secundaire scholen in Aartselaar, Boom, Niel, Willebroek of het Atheneum Klein-Brabant in Bornem. 

Broers, zussen en kinderen van personeelsleden kunnen niet apart inschrijven of aanmelden. Zij melden ook aan, maar zijn zeker van hun plekje op onze school.

Meer info met betrekking tot de aanmeldingsperiode kan u later op deze pagina terugvinden.

SAVE THE DATES:

  • Digitaal infomoment donderdag 8 februari 2024 – registreer via volgende link uw aanwezigheid: http://bit.ly/infoavond8feb2024 
  • Opendeurdag zaterdag 9 maart 2024

 

FAQ’s?

Op het moment dat de vrije inschrijvingen van start gaan, kan je je kind inschrijven in een school die op dat moment nog vrije plaatsen heeft.

Ja, dat kan zeker. Vermits de aanmeldingen niet gewestelijk geregeld worden zijn scholen vrij om een aanmeldingsplatform te kiezen. Bijgevolg kunnen de scholen in de nabije omgeving werken met een ander aanmeldingsplatform.

Nee dat hoeft niet, u kan telefonisch een afspraak voor een inschrijving voor het tweede jaar (03 880 26 70).

  1. Broers/ zussen en kinderen van eigen personeel
  2. School van voorkeur
  3. Loting -> tijdstip van aanmelden is geen parameter. Iemand die op 20 april aanmeldt kan voorgaan op iemand die op 27 maart aanmeldt.

 


Inschrijvingen gebeuren steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van de ouder(s). De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.