Inschrijven voor schooljaar 2021-2022:

Na telefonische afspraak kan u uw zoon/ dochter inschrijven voor het huidige schooljaar 03 880 26 70 of via mail: info.eerstegraad@olviboom.be Wat brengt u mee naar de inschrijving? Een kopie van:

  • Identiteitskaart
  • Schoolrapport vorig schooljaar + vorig(e) trimester(s)
  • Getuigschrift of attest lager onderwijs
  • BaSO-fiche

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023

Voorrangsperiode:
Indicator leerlingen:
  • Na telefonische afspraak via 03 880 26 70.
Alle andere nieuwe eerstejaars:

Privérondleidingen (met mogelijkheid tot inschrijving)

Enkel inschrijven:

  • Dinsdagavond 17 mei 2022 (17.00 u – 20.00u.): Fysieke inschrijvingsavond
  • Dinsdagavond 17 mei 2022 (17.00 u – 20.00u.): Digitale Inschrijvingsavond
  • Een ander moment (overdag) voor een digitale inschrijving:
  • Bent u niet in de mogelijkheid om u digitaal te registreren? Dan kan u een telefonische afspraak maken op 03 880 26 70.
Nieuwe tweedejaars:
  • Vanaf 19 april 2022. Na telefonische afspraak via 03 880 26 70.
Inschrijvingen voor de hogere jaren:


Inschrijvingen gebeuren steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van de ouder(s). De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.