Inschrijven voor schooljaar 2022-2023:

Na telefonische afspraak kan u uw zoon/ dochter inschrijven voor het huidige schooljaar 03 880 26 70 of via mail: info.eerstegraad@olviboom.be Wat brengt u mee naar de inschrijving? Een kopie van:

  • Identiteitskaart
  • Schoolrapport vorig schooljaar + vorig(e) trimester(s)
  • Getuigschrift of attest lager onderwijs
  • BaSO-fiche

Inschrijven voor schooljaar 2023-2024

Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 werken wij vanaf dit schooljaar ook met een aanmeldingssysteem voor leerlingen die naar het eerste jaar secundair onderwijs gaan. We geven u graag al de tijdlijn mee om uw kind aan te melden. start aanmeldingsperiode 27 maart 2023 – 09.00 u. (=start aanmeldingsperiode) tot 21 april 2023 – 17.00 u. Met dit aanmeldsysteem kan je je aanmelden voor alle secundaire scholen in Aartselaar, Boom, Niel, Willebroek of het Atheneum Klein-Brabant in Bornem. 

Broers, zussen en kinderen van personeelsleden kunnen niet apart inschrijven of aanmelden. Zij melden ook aan vanaf 27 maart 2023, maar zijn zeker van hun plekje op onze school.

U kan via volgende link aanmelden: https://aartselaarboomnielwillebroekakbinbornemso.aanmelden.vlaanderen/ (Aanmelden niet meer mogelijk PERIODE REEDS AFGELOPEN)

U ontvangt uw toegewezen ticket via mail op 11 mei 2023. Ontving u een ticket voor OLVI? Maak dan vanaf 12 mei uw afspraak om uw ticket te verzilveren tot een definitieve inschrijving.

Boek uw afspraak na de schooluren op 23 mei en 25 mei. Kan u zich op één van die avonden niet vrijmaken? Dan kan u ook een afspraak boeken tijdens de schooluren. Klik hier om uw afspraak te maken: https://www.olvimiddenschool.be/afspraak

Verzilver uw ticket zeker voor 12 juni 2023. Vanaf dat moment zullen alle toegewezen tickets, zonder gerealiseerde inschrijving, vervallen en worden deze plaatsen opnieuw vrijgegeven.

Tijdens de zomervakantie mag u tijdens de openingsuren langskomen voor een inschrijving / binnenbrengen documenten enz. U hoeft hiervoor op voorhand geen afspraak te maken.

 

FAQ’s?

Als je je niet online hebt aangemeld, schrijf je je kind vanaf 16 mei 2023 in op een school die op dat moment nog een vrije plaats heeft.

Ja, dat kan zeker. Vermits de aanmeldingen niet gewestelijk geregeld worden zijn scholen vrij om een aanmeldingsplatform te kiezen. Bijgevolg kunnen de scholen in de nabije omgeving werken met een ander aanmeldingsplatform.

Nee dat hoeft niet, u kan telefonisch een afspraak voor een inschrijving voor het tweede jaar (03 880 26 70).

  1. Broers/ zussen en kinderen van eigen personeel
  2. School van voorkeur
  3. Loting -> tijdstip van aanmelden is geen parameter. Iemand die op 20 april aanmeldt kan voorgaan op iemand die op 27 maart aanmeldt.

 


Inschrijvingen gebeuren steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van de ouder(s). De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.