Inschrijven voor schooljaar 2023-2024:

Na telefonische afspraak kan u uw zoon/ dochter inschrijven voor het huidige schooljaar 03 880 26 70 of via mail: info.eerstegraad@olviboom.be Wat brengt u mee naar de inschrijving? Een kopie van:

  • Identiteitskaart
  • Schoolrapport vorig schooljaar + vorig(e) trimester(s)
  • Getuigschrift of attest lager onderwijs
  • BaSO-fiche

Inschrijvingen voor 1B en 2B zijn niet meer mogelijk. zowel 1B als 2B zijn volzet.

Inschrijven voor schooljaar 2024-2025

VOOR HET EERSTE JAAR:

Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025 werken wij met een aanmeldingssysteem voor leerlingen die naar het eerste jaar secundair onderwijs gaan. We geven u graag al de tijdlijn mee om uw kind aan te melden. start aanmeldingsperiode 25 maart 2024 – 09.00 u. (=start aanmeldingsperiode) tot 19 april 2024 – 17.00 u. Met dit aanmeldsysteem kan je je aanmelden voor alle secundaire scholen in Aartselaar, Boom, Niel, Willebroek of het Atheneum Klein-Brabant in Bornem. 

Broers, zussen en kinderen van personeelsleden kunnen niet apart inschrijven of aanmelden. Zij melden ook aan vanaf 25 maart 2024, maar zijn zeker van hun plekje op onze school.

U kan via volgende link aanmelden: https://boomnielwillebroek-akbinbornemso.aanmelden.vlaanderen/(Aanmeldingsperiode is reeds voorbij). 

U ontvangt uw toegewezen ticket via mail op 7 mei 2024. Ontving u een ticket voor OLVI? Maak dan vanaf 8 mei uw afspraak om uw ticket te verzilveren tot een definitieve inschrijving.

Boek uw afspraak na de schooluren op één van onze inschrijvingsavonden 28 mei en 30 mei. Kan u zich op één van die avonden niet vrijmaken? Dan kan u ook een afspraak boeken tijdens de schooluren. Klik hier (link verschijnt hier op 7 mei)

Verzilver uw ticket zeker voor 10 juni 2024. Vanaf dat moment zullen alle toegewezen tickets, zonder gerealiseerde inschrijving, vervallen en worden deze plaatsen opnieuw vrijgegeven.

FAQ’s?

Als je je niet online hebt aangemeld, schrijf je je kind vanaf 14 mei 2024 in op een school die op dat moment nog een vrije plaats heeft.

Ja, dat kan zeker. Vermits de aanmeldingen niet gewestelijk geregeld worden zijn scholen vrij om een aanmeldingsplatform te kiezen. Bijgevolg kunnen de scholen in de nabije omgeving werken met een ander aanmeldingsplatform.

Nee dat hoeft niet, u kan telefonisch een afspraak voor een inschrijving voor het tweede jaar (03 880 26 70).

  1. Broers/ zussen en kinderen van eigen personeel
  2. School van voorkeur
  3. Loting -> tijdstip van aanmelden is geen parameter. Iemand die op 18 april aanmeldt kan voorgaan op iemand die op 27 maart aanmeldt.

 

VOOR HET TWEEDE JAAR:

Inschrijven voor het tweede jaar A en B kan enkel na een telefonische afspraak met de school. 03 880 26 70. Vraag hiervoor naar mevrouw Leemans.

 

VOOR HET DERDE JAAR OF HOGER:


Inschrijvingen gebeuren steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van de ouder(s). De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.