Inschrijvingen SJ 22-23

Home / Inschrijvingen SJ 22-23

Inschrijven voor schooljaar 2021-2022:

Na telefonische afspraak kan u uw zoon/ dochter inschrijven voor het huidige schooljaar 03 880 26 70 of via mail: info.eerstegraad@olviboom.be Wat brengt u mee naar de inschrijving? Een kopie van:

  • Identiteitskaart
  • Schoolrapport vorig schooljaar + vorig(e) trimester(s)
  • Getuigschrift of attest lager onderwijs
  • BaSO-fiche

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023

Voorrangsperiode:
  • Broers en zussen en kinderen eigen personeel via een digitale inschrijving donderdag 3 februari 2022
Indicator leerlingen:
  • Na telefonische afspraak via 03 880 26 70.
Alle andere nieuwe eerstejaars:
Op zaterdag 12 maart 2022 zetten we onze deuren open. Die dag kan u onze school komen bezoeken met indien gewenst aansluitend een inschrijving.
  • Vanaf 14 maart tot en met 6 juli 2022 na telefonische afspraak op 03 880 26 70.
  • Vanaf 7 juli 2022 tot en met 22 augustus 2022 kan u zich digitaal registreren. De registratiewebsite volgt later via deze pagina. Na 22 augustus contacteren we u, om deze registratie om te zetten in een inschrijving.
  • Vanaf 22 augustus tot en met 29 augustus 2022 na telefonische afspraak op 03 880 26 70.
Nieuwe tweedejaars:
  • Vanaf 18 april 2022. Na telefonische afspraak via 03 880 26 70.
Inschrijvingen voor de hogere jaren:


Inschrijvingen gebeuren steeds na een intakegesprek en in aanwezigheid van de ouder(s). De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.