1B

Home / 1B

Beste OLVI-eerste graad

Het lukte me niet zo goed in de lagere school. Ik vond de leerstof moeilijk waardoor ik hard moest werken terwijl ik toch niet zo’n goede punten haalde. Ik heb wat extra hulp nodig van de leerkrachten, maar ik wil wel een uitdaging als het kan. De juf van het 6de heeft ook al laten weten dat ik op het einde van het jaar mijn getuigschrift lager onderwijs niet zal halen.

Vraag van Imani

Leerling 6de leerjaar

Beste Imani

In 1B worden de lessen gegeven in een kleinere klasgroep. Zo kunnen we de leerlingen individueel beter begeleiden. Er is minder theorie en we geven op een meer praktische manier les zodat alle leerlingen betrokken worden en kunnen schitteren. We focussen vooral op leren leven en leren leren.

Antwoord OLVI-eerste graad

Beste OLVI-eerste graad

Ik word voor 31 december van dit jaar nog 12 jaar en ik zit niet in het zesde leerjaar. Mag ik al naar het middelbaar?

Vraag van Mats

Leerling 4de leerjaar

Beste Mats
Ook wie zijn getuigschrift niet behaald heeft en ten laatste op 31 december van dit jaar 12 jaar wordt, kan naar het eerste leerjaar B.

Antwoord OLVI-eerste graad