1A

Home / 1A
Beste OLVI-eerste graad
Ik heb in de lagere school goede resultaten behaald. Ik ben ook van plan me écht in te zetten dit jaar. Ik ben wel nieuwsgierig, maar weet nog niet zeker wat ik graag zou studeren en al helemaal niet wat ik later wil worden. 

Vraag van Jana

Leerling 6de leerjaar

Beste  Jana
In 1A met verkennende projecten willen we je kennis bijbrengen en vaardigheden aanleren die je kan gebruiken in de huidige en toekomstige samenleving. We willen je een algemene opleiding geven, zodat je voor jezelf kan uitmaken wat je wil en wat je leuk vindt. Daarna zullen we je helpen om net die richting te kiezen die jou ligt.

Antwoord OLVI-eerste graad

1A – Verkennende projecten1A – Latijn
Aardrijkskunde22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding 22
Mens en samenleving22
Muziek 11
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Beeld 11
Techniek22
Wiskunde44
Latijn4
VERKENNENDE PROJECTEN 1A: * economie en organisatie * maatschappij en welzijn * STEM-wetenschappen3
FLEX-uren: • differentiatie Ned, wisk, Frans, Leren leren, Leefsleutels, ICT21

Beste OLVI-eerste graad

Ik heb in de lagere school goede tot zeer goede resultaten behaald. Ik heb geen problemen met de basisvakken, ik ben taalgevoelig en verslingerd op geschiedenis. Ik werk graag en mijn enthousiasme werkt aanstekelijk.

Vraag van Mohamed

Leerling 6de leerjaar

Beste Mohamed
In 1A met Latijn willen we je een nieuwe taal laten ontdekken die sporen achterliet in het Frans, het Italiaans, het Spaans en zelfs een beetje in het Nederlands. We willen je laten leren hoe taal in elkaar zit en willen je laten nadenken over de mens.

Antwoord OLVI-eerste graad

1A – Verkennende projecten1A – Latijn
Aardrijkskunde22
Frans33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding 22
Mens en samenleving22
Muziek 11
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Beeld 11
Techniek22
Wiskunde44
Latijn4
VERKENNENDE PROJECTEN 1A: * economie en organisatie * maatschappij en welzijn * STEM-wetenschappen3
FLEX-uren: • differentiatie Ned, wisk, Frans, Leren leren, Leefsleutels, ICT21