Leerlingenbegeleiding

Ouders proberen hun kind zoveel mogelijk kansen te bieden. Zo kan het kind zich ten volle ontplooien en zijn/haar weg zoeken in het leven. Onderwijskansen spelen hierin een belangrijke rol. Het ministerie van onderwijs biedt daarom aan sommige scholen ondersteuning aan zodat de school echt werk kan maken van gelijke onderwijskansen voor ieder kind.

Ook in onze middenschool zijn wij begaan met de toekomst van al onze leerlingen. Daarom gaat onze aandacht uit naar socio-emotionele begeleiding, taalvaardigheidsonderwijs, preventie en remediëring.

  • De socio-emotionele leerlingenbegeleiding gebeurt zeer vertrouwelijk in 't VIP.
  • Wie rustig op school wil studeren kan terecht in de Takenklas.
  • Voor alle vakken kan je Bij- en inhaallessen volgen.
  • Ook Taalvaardigheid krijgt de nodige aandacht in onze school.