OLVI uniek

De OLVI-eerste graad kiest resoluut voor een brede eerste graad. Dit zijn onze doelstellingen:

  • Een verlengde algemene basisvorming na de lagere school met een sterk gemeenschappelijk lessenpakket.
  • Uitstel van het studiekeuzemoment en een stapsgewijze oriëntatie naar een meer concrete studierichting in het derde jaar.
  • Opvang van alle leerlingen met respect voor hun eigenheid in kennen en kunnen, in leersnelheid en motivatie.
  • Een sterk uitgebouwde begeleiding van alle leerlingen op het vlak van leren leren, leren leven en leren kiezen.

Ontdek hier verder wat onze school onderscheidt van de andere.