Home » Leerlingenparticipatie
Leerlingenparticipatie

Een school is er voor de leerlingen.  Daarom vindt OLVI het zeer belangrijk dat leerlingen aanvullend aan de lessen hun ideeën kunnen uitwerken, dat ze het schoolleven actief mee vorm geven en dat ze adviserend deelnemen aan het beleid.

De leerlingenraden bestaan uit vrijwilligers uit de verschillende onderwijsvormen die vergaderen per leerjaar, maar vaak ook samen overkoepelende initiatieven nemen.  De voorbij jaren realiseerden de leerlingenraden o.a. verbetering van het fietsverkeer op de campus door doorloopzones, aanbieden gezonde tussendoortjes, 24-urenlesmarathon voor een goed doel, middagactiviteiten... 

 

Leerlingen kunnen op gelijke voet met leerkrachten meedoen in werkgroepen zoals de werkgroep Gezondheidsbeleid of Pamboli.  Bij belangrijke beslissingen zoals de wijziging van een lessentabel zal de directie het advies van de leerlingen inwinnen.

Enkele organisaties zijn volledig in handen van leerlingen: het 'wereldberoemd' muziekfestival Detention wordt gedragen door de leerlingen van de 3de graad.  De zesdes dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het chrysostomusfeest, van de proclamatie en van het eindejaarsbal enz.

Sinds september 2013 beschikken de leerlingen over een nieuw eigen vergaderlokaal.