Home » Links
Stages

Stagebegeleiding op OLVI Boom

 

Onze school wil meewerken aan een degelijke lerarenopleiding. Daarom geven we studenten de kans om praktijkervaring te verwerven via efficiënte stages.

Om de draagkracht in onze school te bewaken werden er afspraken gemaakt over de aanvaarding van de stagiairs.
 

In  OLVI-BOOM  1°graad, 2°graad en 3° graad worden lerarenstages aanvaard via het vlaanderenbreed registratiesysteem stages : www.lerarenstage.be

Neem contact op met je opleidingsinstituut om je stage op deze manier op onze school aan te vragen.

 

Bij aanvaarding van je stage word je op één van de contactdagen verwacht:


- dinsdag 10 oktober 2017 (voormiddag).

- dinsdag 12 december 2017 (voormiddag).

- dinsdag 23 januari 2018 (voormiddag).

 

Stagementor: Karin Matheussen
E-mailadres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Karin Matheussen
Mentor-coach
OLVI BOOM
0475 870049

 

 

Vrijwilligers - vrijwilligerswerk


De nieuwe regelgeving rond vrijwilligers/vrijwilligerswerk verplicht de school u de nodige informatie hierover te verschaffen.  Klik hier voor meer informatie.