Home » Leerlingenbegeleiding
De blauwe deur

Wij bieden informatie, hulp en begeleiding aan leerkrachten, ouders en vooral leerlingen.

 

Enkele belangrijke data:

Dinsdag 2 mei 2017: Infoavond 'Wat na het vierde jaar?' ouders 4de jaar

Dinsdag 2 mei 2017: Infoavond 'Overgang naar het 3de jaar' - OLVI Gasstraat

 

 

folder leerlingbegeleiding 2016-2017.pdf