Home » Schoolinfo » Schoolreglement
Schoolreglement

A. Het schoolreglement

Het schoolreglement is een belangrijk officieel document.

Het bevat het opvoedingsproject van de school.

Het geeft weer hoe de school met orde, samenleven en tucht omgaat (orde- en tuchtreglement).

Het legt ook uit hoe de school de studie en het werk van haar leerlingen beoordeelt (studiereglement).

schoolreglement origineel 2017-2018.pdf

______________________________________________________________________________________

 

B. Kostenbijdrage 2016-2017

Onkosten schooljaar 2017-2018