Home » Lessentabellen » Derde graad ASO
Lessentabel Derde graad ASO

Derde graad - Eerste jaar

  Economie-Moderne Talen Economie-Wiskunde Humane wetensch.H Moderne talen-Wetensch. Wetensch.-wiskunde
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 2 2 2
Biologie - 1 1 - - 1 2 2
Chemie - 1 1 - - 2 2 2
Cultuur-
wetenschappen
- - - 3 3 - - -
Duits 2 - - 1 - 2 - -
Economie 4 4 4 - - - - -
Engels 3 2 2 3 3 3 2 2
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1
Frans 4 3 3 3 3 4 3 3
Fysica - 1 1 - - 2 2 2
Gedrags-
wetenschappen
- - - 3 3 - - -
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks - - - - - - - -
Latijn - - - - - - - -
Lichamelijke
opvoeding
2 2 2 2 2 2 2 2
Natuur-
wetenschappen
2 - - 2 2 - - -
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Seminarie 2 2 - 2 2 - 2 -
Wiskunde - 6 6 3 4 - 6 6
Wiskunde + 3 - 2 - - 4 - 2
Totaal 32 32 32 32   32 32 32


 

  Grieks-Latijn Grieks-wiskunde Latijn-Moderne talen Latijn-
Wetensch.
Latijn-wiskunde
Aardrijkskunde 1 1 1 1 2 1 1
Biologie - 1 1 - 2 1 1
Chemie - 2 1 - 2 2 1
Cultuurwetenschappen - - - - - - -
Duits - - - 2 - - -
Economie - - - - - - -
Engels 2 2 2 3 2 2 2
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1
Frans 3 3 3 4 3 3 3
Fysica - 2 1 - 2 2 1
Gedrags-
wetenschappen
- - - - - - -
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4 4 4 - - - -
Latijn 4 - - 4 4 4 4
Lichamelijke
opvoeding
2 2 2 2 2 2 2
Natuur-
wetenschappen
2 - - 2 - - -
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4
Seminaries 2 - - 2 - - -
Wiskunde 3 6 6 3 4 6 6
Wiskunde + - - 2 - - - 2
Totaal 32 32 32 32 32 32 32


 

Derde graad - Tweede jaar

  Economie-Moderne Talen Economie-Wiskunde Humane wetensch. Moderne talen-wetensch. Wetensch.-wiskunde
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1
Biologie - 1 1 - 2 2 2
Chemie - 1 1 - 2 2 2
Cultuur-
wetenschappen
- - - 3 - - -
Duits 2 - - - 2 - -
Duits/Spaans 1 - 1 1 1 - 1
Economie 4 4 4 - - - -
Engels 3 2 2 3 3 2 2
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1
Frans 4 3 3 4 4 3 3
Fysica - 1 1 - 2 2 2
Gedrags-
wetenschappen
- - - 3 - - -
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2
Grieks - - - - - - -
Latijn - - - - - - -
Lichamelijke
opvoeding
2 2 2 2 2 2 2
Natuur-
wetenschappen
2 - - 2 - - -
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4
Seminarie humane wetenschappen - - - 1 - - -
Seminarie filosofie en cultuur - - - - - - -
Seminarie economie 1 - 1 - - - -
Seminarie fysica - - - - - 1 1
Seminarie wiskunde - 2 - - - 2 -
Wetenschappelijke literatuur - - - - - - 1
Wiskunde 3 6 6 3 4 6 6
Totaal 32 32 32 32 32 32 32


 

  Grieks-Latijn   Grieks-wiskunde Latijn-Moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde
Aardrijkskunde 1 1   1 1 1 1 1 1
Biologie - -   1 1 - 2 1 1
Chemie - -   1 2 - 2 1 2
Cultuur-
wetenschappen
- -   - - - - - -
Duits - -   - - 2 - - -
Duits/Spaans 1 -     - 1 - - -
Economie - -   - - - - - -
Engels 2 2   2 2 3 2 2 2
Esthetica 1 1   1 1 1 1 1 1
Frans 3 3   3 3 4 3 3 3
Fysica - -   1 2 - 2 1 2
Gedrags-
wetenschappen
- -   - - - - - -
Geschiedenis 2 2   2 2 2 2 2 2
Godsdienst 2 2   2 2 2 2 2 2
Grieks 4 4   4 4 - - - -
Latijn 4 4   - - 4 4 4 4
Lichamelijke
opvoeding
2 2   2 2 2 2 2 2
Natuur-
wetenschappen
2 2   - - 2 - - -
Nederlands 4 4   4 4 4 4 4 4
Seminarie humane wetenschappen - -   - - - - - -
Seminarie filosofie en cultuur 1 1   - - 1 - - -
Seminarie economie - -   - - - - - -
Seminarie
fysica
- -   - - - - - -
Seminarie wiskunde - -   2 - - - 2 -
Wetenschappelijke literatuur - -   - - - 1 - -
Wiskunde 3 4   6 6 3 4 6 6
Totaal 32 32   32 32 32 32 32 32