Examentips

Kleine tips voor grote toetsen

 

Ze zijn rond deze tijd van het jaar niet te ontwijken: de examens.

Maar geen reden tot paniek ... met een paar degelijke tips in je bagage, ben je klaar om de meest indrukwekkende examenvragen te trotseren.

We bieden ze jou bij deze aan!  Doe er echter iets mee: deze praktische raadgevingen zijn echt té handig om ze ongelezen en niet toegepast te laten.

Je zal verbaasd zijn van je eigen kunnen! ... Dus: DOEN!  Succes!

 

 

 

Tip 1    Voel je happy in je 'hoofd-kwartier'! De kamer waar je de leerstof inoefent, ligt er beter opgeruimd bij.  Zorg ook voor voldoende verluchting en verlichting.
Tip 2    Werk gezond, rust voldoende uit! Eet gezond, pauzeer geregeld en slaap voldoende.  Ontspan je tijdig.  Oefen niet langer dan 50 minuten zonder te pauzeren. Gezonde ontspanning tussendoor verhoogt later je concentratie.
Tip 3    Plan verstandig! Een goede planning geeft je zicht op de hoeveelheid werk en dus ook op de tijd die hier voor nodig is.               Daardoor vermijd je jezelf te misrekenen en vermindert de stress.  Hou in je planning ook rekening met andere,   niet-schoolse activiteiten zoals sportclubs, muziekschool, ...
Tip 4    Maak 's avonds je boekentas klaar! Ook voor de examens heb je schrijfgerei en soms andere hulpmiddelen nodig: heb je pennen bij in verschillende      kleuren?   ...  Je atlas voor aardrijkskunde, PAV, geschiedenis niet vergeten?  ... Rekenmachine?  ... Lat en  geo-driehoekje? ...
Tip 5    Breng je notities in orde! Controleer tijdig je notities.  Samen met een medeleerling kan je nagaan of je alles wel juist hebt genoteerd.
Speur naar op zoek geraakte kopieën en vul lege bladzijden aan.
Tip 6    Markeer je leerstof! Met de markeerstift bij de hand, duid je in jouw notities aan welke leerstof je moet verwerken.
Doe dit met je planning bij de hand.
Tip 7    Oefen de leerstof in! Let op dat je niet enkel de leerstof inoefent die je moet kennen.  Maak ook vele oefeningen opnieuw.
Leerstof moet je niet alleen kennen, maar vooral kunnen!
Stel zelf vragen op, verbeter je gemaakte toetsen en taken.
Tip 8    Lees de vragen! Lees eerst alle vragen, voor je antwoorden geeft.  Duid in die vragen opdracht-woordjes als 'som op', 'schrap',
'benoem', enz... aan.   Als de leerkracht langskomt om vragen te lezen, noteer dan zijn/haar extra in potlood er   bij.
Tip 9    Hou de tijd in het oog! Let op de tijdsindeling.   Vragen die je niet onmiddellijk kan oplossen, laat je even rusten.  Ook al denk je dat je een vraag niet kent; een vraag helemaal niet oplossen is onzin.
Tip 10    Geef niet te vlug af! Controleer voor je afgeeft of je wel alle vragen/vraagonderdelen hebt opgelost.  zet voor elke opgeloste vraag een kruisje of een 'V'.   Let ook op de 'en'-woordjes in een vraag; deze woordjes duiden aan dat het antwoord uit meer dan een deel bestaat.

 

Toegegeven, examens zijn misschien niet het leukste wat er is ... er zit toch een zonnig kantje aan: na elke examenperiode volgt een heerlijke welverdiende VAKANTIE!

SUCCES!!!