CORONAMAATREGELEN

CORONAMAATREGELEN

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien vanaf maandag 16 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school wat betreft opvang?
Alle lessen worden geschorst, maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden dit laatste ten stelligste af.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Wens je dat jouw kind op school wordt opgevangen vragen wij jou om ons daarvan op de hoogte te brengen voor maandag 16 maart –  8.15 u. via info.tweedegraad@olviboom.be of info.derdegraad@olviboom.be

Wat betekent dat voor onze leerlingen en de gemiste leertijd op school?
Een school is een lerende omgeving. Het coronavirus gooit hier roet in het eten. Wij vinden het echter belangrijk dat leerlingen blijven leren en zullen dan ook lesmateriaal voor thuis ter beschikking stellen. Op die manier kunnen onze leerlingen de leertijd die niet op school mag doorgaan wel thuis nuttig invullen. De begeleidende klassenraden gaan na hoe ze de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. Geplande paasexamens gaan niet door.

Wat kan je als ouder doen aangaande thuis leren?
Wij vragen aan jou om er mee op toe te zien en je kinderen te stimuleren om met de aangeboden leermaterialen aan de slag te gaan en taken en opdrachten in de mate van het mogelijke te maken. Het digitale leerplatform Smartschool zal het gangbare middel zijn dat zal worden gebruikt. Spoor je kinderen aan om tijdig dit platform na te kijken.

Wat kan je als ouder doen aangaande het coronavirus?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
• Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be .
• Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be .
• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Het OLVI team