Aanbod 2de graad

Home / Aanbod 2de graad

Hoe een geschikte studierichting vinden?

De 2de graad is een oriënteringsgraad. Hierin ga je op zoek naar de studierichting die het best aansluit bij jouw interesses en capaciteiten.
Vanaf de tweede graad biedt OLVI studierichtingen in 4 verschillende domeinen aan: Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, Wetenschap en techniek en Taal en cultuur.
Het is belangrijk dat je eerst voor jezelf uitmaakt welk domein het best aansluit bij jouw interesses.

Per domein bieden wij studierichtingen aan binnen de verschillende onderwijsvormen. Het is belangrijk dat je uitzoekt welke onderwijsvorm het best aansluit bij jouw capaciteiten. Een woordje uitleg over deze 3 onderwijsvormen.
ASO, het algemeen secundair onderwijs legt de nadruk op een ruime algemene vorming. Hier verwachten wij van leerlingen dat zij relatief snel abstracte inzichten verwerven en met dit inzicht spontaan verbanden leggen met andere leerstofgehelen. We verwachten van de leerlingen een bereidheid om ook thuis veel tijd te besteden aan de studie. ASO-studierichtingen zorgen voor een stevige basis om verder te studeren.
TSO, het technisch secundair onderwijs schenkt aandacht aan algemene en technisch-theoretische vakken. Denkkaders en inzichten worden ingestudeerd om ze te kunnen toepassen. Vb.: Een formule kunnen gebruiken is belangrijker dan weten hoe de formule wordt samengesteld en waarom. Naast theorie krijg je in TSO-studierichtingen ook praktijklessen. Na deze studierichtingen heb je de keuze tussen: meteen naar de arbeidsmarkt of verder studeren.
BSO, het beroeps secundair onderwijs is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin je naast beperkte algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. In deze studierichtingen word je niet voorbereid op verder studeren, maar word je voorbereid op de stap naar de arbeidsmarkt. Verder studeren blijft, onder bepaalde voorwaarden, wel mogelijk.

Tweede graad:

 • Economie (ASO)
 • Economie – wiskunde (ASO)
 • Office en retail (BSO)
 • Ondernemen en IT (TSO)
 • Ondernemen en communicatie (TSO)

Tweede graad

 • Humane wetenschappen (ASO)
 • Humane wetenschappen – optie wiskunde 4u (ASO)
 • Verzorging (BSO)
 • Sociaal en technische wetenschappen (TSO)

Tweede graad

 • Wetenschappen (ASO)
 • Sociale en technische wetenschappen (TSO)

Tweede graad

 • Grieks – Latijn (ASO)
 • Grieks – Latijn optie wiskunde (ASO)
 • Latijn (ASO)
 • Latijn – talen (ASO)

2DE GRAAD

ASO

Een studierichting voor jou?

Ben je geboeid door economie en heb je een gezonde interesse in de actualiteit en de maatschappij? Dan is een studierichting met economie misschien wel iets voor jou.

Op onze school heb je de keuze uit de studierichting ‘economie’ waarbij de moderne talen een belangrijk aantal uren van het lessenpakket in beslag nemen of de studierichting ‘economie-optie wiskunde’ waarbij er extra aandacht wordt besteed aan wiskunde.
Kies je voor ‘economie’ dan heb je uiteraard een voorliefde voor moderne talen. Omdat talenkennis vandaag de dag zo belangrijk is, biedt OLVI in het derde jaar extra een uur Frans aan en in het vierde jaar een uur Engels. De aandacht gaat vooral naar het leren lezen, spreken en schrijven van deze talen.
Kies je voor ‘economie–optie wiskunde’ dan vind je het niet erg om je gedurende vijf lesuren per week extra goed in te zetten in de lessen wiskunde. Om te kunnen slagen in deze studierichting heb je voor wiskunde niet alleen interesse maar toch ook enige aanleg nodig omdat je op korte tijd een pakket nieuwe leerstof moet kunnen verwerken. De studie van de wiskunde in de studierichting economie ontwikkelt je logisch denken en dit zal zeker van pas komen in het pakket economie.
Er wordt voor het vak economie geen specifieke voorkennis vereist, iedereen kan dus starten in deze studierichting.
Wat mag je verwachten in het vak economie?

De lessen economie leren je kritisch na te denken over economische verschijnselen die je om je heen opmerkt. Dat doe je op een actieve manier: via allerlei opdrachten probeer je antwoorden te vinden en bouw je geleidelijk aan zelf kennis op. Bedrijfsbezoeken zorgen ervoor dat de leerinhouden in reële contexten geplaatst worden.
Je leert informatie lezen, interpreteren en verwerken. Tijdens groepswerken train je je sociale vaardigheden en leer je probleemoplossend te denken. Geleidelijk aan gebruik je meer en meer het internet om informatie te zoeken, te verzamelen, te verwerken en te presenteren. De vaardigheden die je hierdoor verwerft, zullen je in je latere studie uitstekend van pas komen.
En na de 2de graad?

Na de 2de graad economie ligt de studierichtingen economie-moderne talen voor je open.
Na de 2de graad economie-optie wiskunde liggen de studierichtingen economie-wiskunde, economie-moderne talen, moderne talen-wetenschappen, wetenschappen-wiskunde voor je open.
De studierichtingen Accountancy & IT, Marketing & Ondernemen en office management en communicatie vormen ook een logische aansluiting, maar hier zal je een inhaalbeweging moeten maken voor boekhouden en klaviervaardigheden.
Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

Een studierichting voor jou?

 

Ben je geboeid door de Griekse en/of de Romeinse cultuur? Vind je historische verhalen interessant? Sta je te springen om de meesterwerken van grote Griekse en/of Latijnse auteurs in handen en onder handen te nemen? Ben je nieuwsgierig naar de mens en zijn manier van leven en denken? Puzzel je graag met taal om te weten hoe die eigenlijk in mekaar steekt? Als je op al deze vragen “ja” antwoordt, dan is één van de bovenstaande studierichtingen zeker iets voor jou.
Een studierichting met een klassieke taal in de hoofdrol omvat veel meer dan alleen maar de studie van deze klassieke taal. Naarmate je je meer en meer ingraaft in deze taal, kom je dichter en dichter bij de wortels van onze Europese cultuur terecht. Je oog wordt gericht op periodes in de Europese geschiedenis die een belangrijke invloed hebben gehad op de manier van leven en denken in onze Westerse samenleving. Dankzij de studie van de klassieke talen begrijpen we onze eigen cultuur beter en kunnen we hem ook beter situeren tegenover en vergelijken met andere, niet-Westerse culturen.
Omdat veel moderne talen grondig zijn beïnvloed door de klassieke talen, zal je door de studie van de klassieke talen veel gemakkelijker nieuwe Nederlandse woorden begrijpen en ook nieuwe talen kunnen aanleren. Dit komt zeker van pas in studierichting ‘Latijn–optie talen’, omdat daar de moderne vreemde talen ook extra in de kijker staan.
Kies je voor de studierichting ‘Grieks–Latijn–optie wiskunde’ of ‘Latijn’ dan vind je het niet erg om je gedurende vijf lesuren per week extra goed in te zetten in de lessen wiskunde. Om te kunnen slagen in deze studierichting heb je voor wiskunde niet alleen interesse, maar toch ook enige aanleg nodig omdat je op korte tijd een pakket nieuwe leerstof moet kunnen verwerken.
Grieks en Latijn leren kan niet zonder inspanning, er komt veel nadenken en redeneren bij te pas. Het traint je geheugen en je leert ontleden en samenvatten, wat nog van pas zal komen bij je verdere studies.
Wat mag je verwachten in het vak Grieks?

Het verdronken eiland van Atlantis, fabels over leeuwen en vossen, een detectiveverhaal, Orpheus en Heracles, Aesopus die wel iets weg had van onze Tijl Uilenspiegel, …, ongelooflijke figuren en verhalen die kunstenaars, dichters en denkers door de eeuwen heen zijn blijven inspireren.
Via de studie van de grammatica en de lectuur van boeiende teksten vergroot je je kennis van het Grieks en ontwikkel je het vermogen om creatief om te gaan met taal. Grieks scherpt je taaldenken, vereist aandacht, snelheid en precisie, leert je helder en genuanceerd denken, …
Je krijgt een open geest met aandacht voor het vreemde, zin voor overleg en dialoog. Je kan heel wat hedendaagse feiten begrijpen, want de Grieken hebben in hun wetenschappen, hun kunst, hun filosofie onze denkwijzen enorm beïnvloed.
Het vak Grieks brengt je via de studie van de taal tot de lectuur van de auteurs en laat je zo kennismaken met de volle rijkdom van de Griekse cultuur.
Wat mag je verwachten in het vak Latijn?

Je bestudeert Latijn niet om het te kunnen spreken, maar wel omdat de eigen structuur van die taal je verplicht om zeer nauwgezet te ontleden en vlekkeloos te redeneren bij het samenbrengen van gegevens. Je staat kritisch tegenover uitspraken en je leert uitgebalanceerd denken. Je ‘strijd’ met het Latijn geeft je een logisch denkkader. Je leert ontleden en samenvatten, een gave die ook op andere studiedomeinen belangrijk is. Teksten lezen, is decoderen, voorzichtig aftasten. Je concentratievermogen, grondigheid en geduld gaan erop vooruit.
Dankzij de studie van het Latijn ben je in staat om de teksten van de oude Romeinse schrijvers zoals de veroveraar Julius Caesar en de leuke verteller Ovidius in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Hierdoor treed je op een bijzondere wijze in contact met de Romeinse cultuur, de cultuur die in ruime mate de onze heeft bepaald. Natuurlijk lees je ook teksten van andere, minder bekende, maar daarom niet minder boeiende Romeinen in hun oorspronkelijke taal: liefdesverhalen, avonturen, een stukje wetenschappelijke tekst, …
Werken met Latijnse teksten betekent dus in ieder geval een goede training voor je verstand. Het Latijn ligt aan de basis van vele moderne talen: Frans, Italiaans, Spaans en Engels. Bij de studie van deze talen komt je kennis van het Latijn zeker van pas.
En na de 2de graad?

Het logisch vervolg van de 2de graad Grieks-Latijn is uiteraard de 3de graad Grieks-Latijn of Grieks-wiskunde. Wie de combinatie van de twee klassieke talen te zwaar vindt, kan bij de start van de 3de graad kiezen uit Latijn-moderne talen of Latijn-wetenschappen.
Wie graag Latijn verder zet kan in de 3de graad de studierichtingen Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen of Latijn-wiskunde starten. Daarnaast kan je zonder veel problemen terecht in wiskundige en/of wetenschappelijke sterke studierichtingen zonder Latijn: moderne talen-wetenschappen, moderne talen-wiskunde en wetenschappen-wiskunde.
Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

Een studierichting voor jou?

 

In de studierichting ‘humane wetenschappen’ staat de mens en de samenleving centraal. Het is dan ook belangrijk dat je graag met mensen omgaat, dat je aandacht hebt voor mensen en dat je interesse hebt voor alles wat de mens aanbelangt. Je bent ook nieuwsgierig naar het waarom van het handelen van de mens, naar de vele manieren waarop mensen zich gedragen en samenleven. Ook kunst en andere culturele uitingen kunnen je boeien.
Om je in deze studierichting thuis te voelen moet je sociaal, creatief, soepel en open zijn en moet je kunnen luisteren naar elkaar, want er worden voortdurend ideeën en visies uitgewisseld, waarbij je respect moet kunnen tonen voor de mening van anderen.
Observeren, analyseren, beschrijven, synthetiseren, toepassen en een eigen mening vormen zijn werkwoorden die onafscheidelijk verbonden zijn met deze studierichting. Deze studierichting stimuleert je om jezelf te ontplooien en prikkelt vooral je geest en je enthousiasme.
NIEUW!
Vanaf volgend schooljaar richt onze school ook de studierichting Humane Wetenschappen-optie wiskunde in. Om te kunnen slagen in deze studierichting heb je voor wiskunde niet alleen interesse maar toch ook enige aanleg nodig omdat je op korte tijd een pakket nieuwe leerstof moet kunnen verwerken. De studie van de wiskunde in de studierichting humane wetenschappen–optie wiskunde ontwikkelt je logisch denken en dit zal zeker van pas komen binnen het pakket onderzoekscompetenties, dat vrij centraal staat binnen de studierichting humane wetenschappen.
Wat mag je verwachten in het vak cultuurwetenschappen?

In het vak cultuurwetenschappen begin je met de thema’s cultuur en media.
In het thema ‘cultuur’ bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Je leert wat cultuur is en je bestudeert een aantal cultuurcomponenten. Ook de manieren waarop cultuur kan worden doorgegeven, bv. van ouders op kinderen, komen aan bod. Verder onderzoek je de wijzigingen van de cultuur doorheen de tijd. Enkele subculturen, waaronder de jongerencultuur, komen uitvoerig ter sprake. Tenslotte maak je ook kennis met enkele wetenschappen die bepaalde aspecten van cultuur bestuderen.
In het thema ‘media’ word je vertrouwd gemaakt met een aantal aspecten van de media. Je bespreekt de functies van de media in onze hedendaagse maatschappij en je vergelijkt verschillende media zoals krant, radio en tv, internet, … Dit thema wil je vooral zicht geven op het pers- en omroeplandschap: de weg van een nieuwsbericht en het belang van reclame worden uitvoerig onderzocht en besproken.
Verschillende werkvormen komen aan bod: groepswerk, video’s bespreken, enquêtes opstellen en de resultaten bestuderen, kranten met elkaar vergelijken, …
Kortom: je gaat op ontdekkingstocht naar de vele aspecten die het leven in de maatschappij bepalen.
Wat mag je verwachten in het vak gedragswetenschappen?

Zoals de benaming doet vermoeden, bespreek je in dit vak het gedrag van de mens als individu en het gedrag van de mens in de maatschappij. Je gaat op zoek naar de verklaringen voor een bepaald gedrag in bepaalde situaties. Je leert meer over communicatie en relaties, emoties en waarneming.
Daarnaast bespreek je ook de verschillende ontwikkelingsfasen van de mens, gaande van kind tot volwassene, met speciale aandacht voor de ontwikkelingsfase waarin jullie zitten: de adolescentie. Dit thema sluit af met een bespreking van probleemgedrag bij jongeren.
Ook relaties worden onder de loep genomen: relaties binnen het gezin en relaties tussen het kind en de samenleving.
En na de 2de graad?

Het logisch vervolg is de 3de graad humane wetenschappen. Ook de studierichting office management en communicatie behoort tot de mogelijkheden. Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.
De richting humane wetenschappen-optie wiskunde biedt je de mogelijkheid om ook in de derde graad een extra uur wiskunde te volgen met het oog op een grondige voorbereiding op bepaalde studierichtingen in het hoger onderwijs.

Een studierichting voor jou?

 

Ben je geboeid door wat zich in de natuur afspeelt? Nieuwsgierig naar het waarom van de dingen? Ben je niet bang om wetenschappelijke uitdagingen aan te gaan om een antwoord te vinden op je vragen? Werk je zorgvuldig en zeer nauwkeurig? Dan ben je een toekomstige wetenschapper.
Omdat je een pakket van vijf uur wiskunde per week krijgt, is het nodig dat je geen problemen hebt met het inzicht verwerven in wiskundige problemen, dat je vraagstukken oplossen een uitdaging vindt en dat je wel wat tijd kan steken in het zoeken naar een wiskundig bewijs.
In deze studierichting bouw je de componenten talen, wiskunde en wetenschappen stevig en evenwichtig uit.
Wat mag je verwachten in de vakken biologie, chemie en fysica?

Natuurwetenschappen ken je reeds vanuit de 1ste graad. De opsplitsing in de vakken biologie, chemie en fysica is nieuw. In de 2de graad leer je de basisbeginselen van deze vakken. Je gaat de levende en niet-levende materie in al haar aspecten bestuderen. Je gaat feitenmateriaal op een inzichtelijke manier leren verwerken. Ook enkele practicalessen, waarbij je zelf je handen uit de mouwen moet steken, staan op het programma.
Als wetenschappelijk onderzoeker ga je op zoek naar wetmatigheden in de natuur. Je probeert voortdurend te begrijpen wat zich daar afspeelt en nog belangrijker waarom de dingen zo gebeuren. Je trekt geregeld je witte jas aan om in het labo metingen te doen of om te onderzoeken hoe stoffen met elkaar reageren. Je observeert en beschrijft nauwkeurig wat je ziet gebeuren. En dan is het zoeken naar de verklaringen.
Alle studierichtingen van de 2e graad hebben voor de wetenschappelijke vakken biologie, chemie en fysica dezelfde basisvorming van één uur per week. In deze studierichting wordt op deze vakken de nadruk gelegd door nog een extra uur per week aan te bieden. In dit extra lesuur ga je:
de onderwerpen die je besproken hebt in de basisvorming, verder uitdiepen door ze meer wetenschappelijk te benaderen,
onder begeleiding en alleen of in kleine groepjes werken aan je onderzoekscompetentie,
oefenen in de onderzoeksstappen voor een gegeven probleem,
verbanden leggen met wetenschap in de actualiteit,
biosociale problemen bespreken,
experimenteren door zowel in het labo als op het terrein proeven te doen,
meer aandacht besteden aan veiligheid en het milieu.
En na de 2de graad?

Logische vervolgopleidingen zijn: moderne talen-wetenschappen, moderne talen-wiskunde en wetenschappen-wiskunde.
Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school

TSO

Een studierichting voor jou?

De hele commerciële wereld trekt je aan? Het bedrijfsleven wekt je nieuwsgierigheid? Je hebt ondernemerszin? Je wilt studeren en je bent gericht op handelen? Je hebt praktisch inzicht en ook wel aanleg voor moderne talen? Je hebt belangstelling voor communicatie? Je houdt van alles wat met de wereld van informatica te maken heeft? Je hebt het nodige wiskundige inzicht? Je kan en wil nauwkeurig en ordelijk werken? Dan is een studierichting ‘Ondernemen’ misschien wel een goede keuze.

Op onze school heb je de keuze uit de studierichting ‘Ondernemen en IT’ waarbij de vakken bedrijfseconomie, informatica en wiskunde een belangrijke rol spelen.
Je kan ook kiezen voor de studierichting ‘Ondernemen en communicatie’, waarbij uiteraard meer de nadruk ligt op de moderne vreemde talen Duits, Engels en Frans. Om te slagen in deze studierichting is het een pluspunt dat je communicatief vaardig bent en dat je feeling hebt voor talen en die vooral in de praktijk wilt gebruiken. Je wil je talenkennis nog verder ontwikkelen om je correct te kunnen uitdrukken tegenover klanten.
Wat mag je verwachten in het vak bedrijfseconomie?

Ondernemen heeft te maken met kopen en verkopen, met geld verdienen en geld uitgeven, met ondernemingen en hun boekhouding, met facturen, … Je krijgt geleidelijk aan inzicht in boekhouding (zowel enkelvoudige als dubbele) en je ontdekt en begrijpt commerciële en financiële handelingen die daarbij horen. Je gaat ook zelf aan de slag door facturen of lonen te berekenen en verder te verwerken in de boekhouding. Je maakt gebruik van verschillende informaticatoepassingen waaronder een boekhoudpakket.
Er wordt ruim aandacht besteed aan het registreren volgens de regels van het dubbel boekhouden. Je leert werken met het rekeningenstelsel, waarbij telkens de bijhorende documenten onder de loep worden genomen.
In de studierichting ‘ondernemen en IT’ wordt deze kennis in de zes uur per week nog verder uitgediept.
Wat mag je verwachten in het vak informatica?

Je maakt kennis met de apparatuur en je leert t aakgericht werken met diverse software. Tekstverwerking, gegevensbeheer, rekenblad, presentatie, internet en e-mail worden in de loop van het schooljaar besproken. Bijzondere aandacht gaat naar klaviervaardigheid (dactylo), wat een absolute must is in deze studierichting.
Het doel van de lessen informatica is om een goede ondersteuning te bieden bij het vak bedrijfseconomie.
Wat mag je verwachten in het vak wiskunde?

Wiskunde mag je niet afschrikken. De bedoeling is om je voldoende basiskennis mee te geven die je ook kan gebruiken in de lessen bedrijfseconomie. De nadruk ligt meer op het begrijpen en inoefenen van rekenvaardigheden dan op het abstract wiskundig denken. De leerstof wordt geleidelijk en minder theoretisch aangebracht en heeft als doel om de handelsvakken te ondersteunen.
Wat mag je verwachten in de taalvakken?

Er wordt ruim aandacht besteed aan de taalvakken, zeker in de studierichting ‘ondernemen en communicatie’. Het grote talenaanbod mag je echter niet afschrikken. Je krijgt de gelegenheid om in een rustig tempo de basisvaardigheden van elke taal in te oefenen. Bij het aanleren van deze talen vertrek je van de praktische spreektaal en pas na vele voorbeelden zullen de spraakkunstregels afgeleid worden.
De klemtoon ligt op de praktijk en de specifieke handelstaal, zowel schriftelijk als mondeling.
De lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden komen uitgebreid aan bod. Alle aspecten van de mondelinge en de schriftelijke communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits worden uitgebreid ingeoefend.
Ook het leren schrijven van zakenbrieven is een essentieel onderdeel in deze lessen.
En na de 2de graad?

Het logische vervolg van de 2de graad ondernemen en IT is de 3de graad ‘marketing en ondernemen’ of ‘accountancy en IT’.
Voor de 2de graad ‘ondernemen en communicatie’ is het logische vervolg ‘office management en communicatie’. Wie liever overstapt naar BSO kan in de 3de graad zonder problemen in de studierichting ‘Retail assistent-logistiek’ of ‘Retail assistent-visual merchandising’ starten.
Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school

Een studierichting voor jou?

Je bent geboeid door alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft? Je wil je sociale, technische, organisatorische, culturele en expressieve vaardigheden verder ontwikkelen? Je weet van aanpakken en je houdt ervan uitdagende opdrachten op een creatieve manier tot een goed einde te brengen? En je doet dit graag samen met anderen? Je hebt interesse voor de omgang met en de zorg voor mensen? Je hebt voldoende aanleg en interesse voor wetenschappen? Je beschikt over een ruim inlevingsvermogen, geduld en respect? Dan zit je in de studierichting STW op je plaats.
Als STW-er ben je een sociaalvoelende, creatieve en vaardige jongere, die zich wil engageren om kritisch na te denken over onze samenleving en ons leefmilieu.
Wat mag je verwachten in het vak integrale opdrachten?

Het vak integrale opdrachten vormt de kern en de motor van deze studierichting. Dit vak biedt je de kans om handelingen en vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen. Je gaat grotendeels zelfstandig op zoektocht binnen de componenten voeding, expressie en wetenschappen. In deze opdrachten word je aangesproken op je kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Je krijgt een zekere vrijheid, maar daartegenover staat een grote verantwoordelijkheid.
Wat mag je verwachten in het vak sociale wetenschappen?

In dit vak leer je jezelf beter kennen. Je staat stil bij de vraag: “Wie ben ik?” Je ontdekt je sterke en je zwakke punten. Na deze 2de graad zou je een beeld moeten kunnen vormen van je eigen persoon: “Ik”.
Je leert menselijk gedrag observeren in allerlei situaties. Zo ga je een halve dag meedraaien in de kleuterklas om zo het gedrag van de kleuters te observeren.
Je gaat op een efficiënte manier met elkaar leren communiceren onder andere aan de hand van rollenspel.
In het vak sociale wetenschappen ga je verder in op “leren leren”. Hoe werkt ons geheugen? Waarom haalt de ene leerling betere resultaten dan de andere?
Wat mag je verwachten in het vak natuurwetenschappen?

Je bestudeert de wetenschappen vanuit de werkelijkheid van je eigen leefwereld. Je verwerft inzichten en vaardigheden dankzij experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie.
En na de 2de graad?

Het logische vervolg van de 2de graad STW is de 3de graad STW. Wie liever overstapt naar BSO kan in de 3de graad zonder problemen in de studierichting verzorging starten.
Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

BSO

Een studierichting voor jou?

Als je enthousiast, vriendelijk, vlot in stijl en voorkomen bent, als je ook nog een zekere commerciële aanleg hebt en als je bovendien naast verbeeldingskracht ook nog zin voor creatief ontwerpen hebt, dan is deze studierichting zeker iets voor jou.

In de studierichting ‘office en retail’ word je grondig voorbereid op een job in de verkoopwereld. Alle vakken worden gegeven in functie van je latere beroep. De studie ‘office en retail’ is een troef op de arbeidsmarkt.
Wat mag je verwachten?

In de tweede graad leer je onder begeleiding :
– ondersteunende secretariële taken uitvoeren
– ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren
– de goederen in een winkel in ontvangst nemen en ook verkoopklaar maken
– verkopen en service verlenen
Je leert dit op een zeer praktijkgerichte manier, zowel op school als in een echte winkel buiten de school.
Je leert op een correcte manier telefoneren, post en mails behandelen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de boekhouding.
Je leert goederen verkoopklaar maken voor de winkel, presenteren in schappen, klanten onthalen en informeren, eenvoudige inpaktechnieken. Tijdens het schooljaar oefen je deze vaardigheden in een echte winkel.
Je leert vlot met de computer werken : tienvingerblind typen, invoer en opmaak van teksten (tekstverwerking), invoer en opmaak van cijfers (rekenblad), invoer en opmaak van adresgegevens (databank), de aanmaak en opmaak van een eenvoudige presentatie en het aanpassen van multimediaal materiaal.
Je leert de basisvaardigheden voor een vlotte communicatie in het Nederlands, Frans en Engels
Wat mag je verwachten in het vak PAV?

In project algemene vakken (PAV) brengen we Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming in één vak. Taal- en rekenvaardigheden samen met een brok maatschappelijke kennis worden je levensecht en projectmatig aangeleerd.
En na de 2de graad?

Na de 2de graad office en retail volg je logischerwijze in de 3de graad ‘retail assistent-logistiek’ of ‘retail assistent-visual merchandising’.
Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

Een studierichting voor jou?

Als je belangstelling hebt om met mensen om te gaan en zin voor verantwoordelijkheid hebt, als je sociaal voelend bent en leergierig bent naar het aanleren van huishoudelijke, verzorgende en opvoedkundige taken en als je daarbovenop nog geduldig en respectvol bent dan is de studierichting verzorging-voeding zeker iets voor jou.
In deze richting ligt de nadruk vooral op praktijk en zelf ervaren en minder op theorie.
Je leert allerlei vaardigheden die nuttig zijn in de omgang met kinderen, volwassenen en bejaarden. Je leert ook sociale vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, observeren, verslag uitbrengen en actief luisteren. Al deze vaardigheden zijn mooi meegenomen voor later, je zal ze nog vaak nodig hebben.
Een goede fysiek is voor deze studierichting zeker en vast een pluspunt.
Wat mag je verwachten in het vak gezondheid en welzijn?

Voor je kan leren hoe je je lichaam kan verzorgen, moet je eerst leren hoe het is opgebouwd en werkt. In het 3e jaar bespreek je de soorten gezondheid, de bloedsomloop, de werking van het hart, EHBO en uitscheidingsproducten.
Wat mag je verwachten in het vak indirecte zorg?

Stap voor stap ga je op ontdekking in drie thema’s:
In het thema interieurzorg leer je hoe je je huis gezellig kan inrichten en hoe je je huis best onderhoudt zoals ramen poetsen, afstoffen, dweilen, meubelen onderhouden, …
In het thema textielzorg wordt er vooral aandacht besteed aan je kleding. Je kleding moet zeker niet volgens de laatste mode zijn, maar wel netjes en verzorgd en dat is nu net wat je in dit thema leert.
In het thema decoratie probeer je sfeervolle decoraties zoals bijvoorbeeld kerststukjes en paasversiering te maken die de woning kunnen opfleuren of die als geschenk kunnen dienen bij één of andere gelegenheid.
Indirecte zorg is dus een vak waarbij je zeker niet stil gaat zitten, maar waarbij je je handen uit de mouwen moet steken.
Wat mag je verwachten in het vak pedagogisch handelen?

In het vak pedagogisch handelen leer je omgaan met jezelf en met anderen. Hierbij vertrek je van situaties die voor jou heel herkenbaar zijn zoals je gezin, je familie, je buurt, je klas, … Het hele jaar door werk je rond dit thema met rollenspellen, allerlei soorten opdrachten, het bekijken van films, …
Wat mag je verwachten in het vak praktijk voeding?

In de praktijklessen bereid je volledige maaltijden met de producten die in de theorielessen werden besproken. Je leert een gevarieerd menu opstellen en vervolgens ga je de gerechten die op het menu staan, ook bereiden. Natuurlijk mag ook het smakelijk opeten niet ontbreken.
Als je de dagdagelijkse bereidingen onder de knie hebt, ga je je toeleggen op eenvoudige feest- en streekgerechten.
Wat mag je verwachten in het vak PAV?

In Project Algemene Vakken (PAV) brengen we Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming in één vak. Taal- en rekenvaardigheden samen met een brok maatschappelijke kennis worden je levensecht en projectmatig aangeleerd.
Wat mag je verwachten in het vak project?

In het vak project brengen we een deel van gezondheid en welzijn, pedagogisch handelen, indirecte zorg en voeding samen. Tijdens deze projecten ga je thematisch te werk. Je maakt hierbij een mooie combinatie tussen theorie en praktijk. Ieder project eindigt met een hoogtepunt: een receptie, een feestmaaltijd, het begeleiden van een uitstap van een van onze zorgvragers, …
Er worden vaardigheden bijgebracht omtrent persoonlijke hygiëne zoals tanden poetsen, gezondheidsopvoeding, goed omgaan met voeding en dat in functie van toepassingen voor kinderen en bejaarden.
En na de 2de graad?

Na de 2de graad verzorging-voeding kan je de 3de graad verzorging starten. Hier ligt vooral de nadruk op de stages bij zowel kinderen als bejaarden. Je kan het theoretische omzetten naar de praktijk.
Andere overgangen zijn mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.