5 & 6 TSO

Home / 5 & 6 TSO

Lessentabel 5 & 6 TSO

Vijfde & zesde jaar TSO
Accountancy en ITAccountancy en ITMarketing & ondernemenMarketing & ondernemenOffice management & comm.Office management & comm.Soc. & Techn. wet.Soc. & Techn. wet.
5 AIT6 AIT5 MO6 MO5 OMC6 OMC5 STW6 STW
Aardrijkskunde11111111
Bedrijfseconomie771010
Duits2233
Engels33334422
Frans33444433
Geschiedenis11111111
Godsdienst22222222
Integrale opdrachten66
LO22222222
Natuurwet.11111144
Nederlands33333344
Recht22
Secretariaat56
Soc. wetenschappen44
Stages2
Toeg. informatica66
Wiskunde44332233
Zakelijke comm. Ned.21